Τη σχέση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τη διακοπή του καπνίσματος επιχειρεί να αποδείξει ελληνική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Internal and Emergency Medicine.

Πρόκειται για έρευνα που έγινε από επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. Κωνσταντίνο Φαρσαλινό από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στην διεθνή έρευνα για το άτμισμα και τον ρόλο του στην δημόσια υγεία.

Σε συνεργασία με τους Γεώργιο Σιάκα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Κωνσταντίνο Πουλα (Φαρμακευτική Σχολή – Πανεπιστήμιο Πάτρας), Βασίλη Βουδρή (Ωνάσειο), Κυριακούλα Μεράκου (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και Αναστασία Μπαμπούνη (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), ο Δρ Φαρσαλινό αξιολόγησε τη σχέση ηλεκτρονικού τσιγάρου και διακοπής του καπνίσματος, βάσει της διάρκειας της αποχής από το τσιγάρο.

Οι ερευνητές εστίασαν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ενηλίκων από την περιφέρεια της Αττικής και επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά τον Μάιο του 2017. Επρόκειτο για 2.568 νυν και πρώην καπνιστές.

Η ανάλυση αφορούσε στην καθημερινή χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων (εξαρτώμενες μεταβλητές), ενώ τα δημογραφικά στοιχεία και το καθεστώς καπνίσματος (ενεργοί καπνιστές έναντι διακοπής του καπνίσματος για ≤12 μήνες, 13-36 μήνες, 36-72 μήνες και >72 μήνες) θεωρήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές.

Σχεδόν οι μισοί πρώην καπνιστές (47,7%) είχαν διακόψει το κάπνισμα για >72 μήνες. Η ενεργή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ήταν συχνότερη μεταξύ των πρώην καπνιστών για ≤12 μήνες (26,2%), 13-36 μήνες (27,0%), ενώ ήταν σπάνια μεταξύ όσων είχαν διακόψει το κάπνισμα για >72 μήνες (1,0%).

Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου συσχετίστηκε άμεσα με τη διακοπή του καπνίσματος συμβατικού τσιγάρου για ≤12 μήνες και 13–36 μήνες.

Η καθημερινή χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, επίσης, συσχετίστηκε άμεσα με τη διακοπή του καπνίσματος συμβατικού τσιγάρου για ≤12 μήνες και 13–36 μήνες. Αντιθέτως, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν συσχετίστηκε άμεσα με τη διακοπή του καπνίσματος για 37-72 μήνες και είχε αντίστροφη σχέση με την διακοπή του καπνίσματος για >72 μήνες.

Οι ερευνητές αναφέρουν στα συμπεράσματα της μελέτης ότι, η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα σχετίζεται με τη διακοπή του καπνίσματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το άτμισμα έχει θετική επίπτωση στη δημόσια υγεία της χώρας. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει μείωση ρεκόρ καπνιστών τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, έρευνα της ΚΑΠΑ Research για λογαριασμό του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, έδειξε ότι το 16,3 % του πληθυσμού δηλώνει ότι καπνίζει συστηματικά έναντι του 30,5 % που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη έρευνα το 2012. Μη καπνιστές είχαν δηλώσει το 2012 το 61,8% των Ελλήνων, ενώ το 2017 το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει στο 71,6%.

Εν κατακλείδι, ο Δρ. Φαρσαλινός και η ομάδα του υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν προάγει την υποτροπή του πρώην καπνιστή, δηλαδή να ξεκινήσει πάλι το συμβατικό τσιγάρο. Οι επιστήμονες προτρέπουν δε να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της διακοπής του καπνίσματος και η συχνότητα της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου όταν σε πληθυσμιακές μελέτες εξετάζεται ο συσχετισμός του ατμίσματος με τη διακοπή του καπνίσματος.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ηλεκτρονικό τσιγάρο, βάσει του αντικαπνιστικού νόμου εμπίπτει στις ίδιες απαγορευτικές διατάξεις με τα συμβατικά καπνικά προϊόντα. Η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ωστόσο παραμένει ζητούμενο στην Ελλάδα, αφού σε πολλούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε το μέτρο εφαρμόζεται ελλιπώς, είτε δεν εφαρμόζεται καθόλου.