Οι αποστειρωμένοι χώροι όπως επίσης και η υπερβολική υγιεινή ενδέχεται να μη μας προστατεύουν αποτελεσματικά από τα παθογόνα μικρόβια όπως καταδεικνύει πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.

Αφορμή για την έρευνα στάθηκε ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που αρρωσταίνουν και πεθαίνουν από βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τους Gabriele Berg και Alexander Mahnert μελέτησε τον μικροβιακό έλεγχο, τον βαθμό καθαριότητας και υγιεινής και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει τη δημιουργία αντίστασης στα αντιβιοτικά.

Συνέκριναν όλους τους υπάρχοντες μικροοργανισμούς και την ανθεκτικότητά τους στα αντιβιοτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Γκρατς, με τα απολύτως καθαρά δωμάτια που υποβάλλονται σε διεξοδικό μικροβιακό έλεγχο στην αεροναυπηγική βιομηχανία και με άλλα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια τα οποία σπανίως έχουν μικροβιακούς ελέγχους.

Η ανάλυση έδειξαν ότι η μικροβιακή ποικιλία μειώνεται στις περιοχές με υψηλά επίπεδα υγιεινής, αλλά σε αυτά τα περιβάλλοντα επίσης οι αντιστάσεις στα αντιβιοτικά αυξάνονται. «Σε περιβάλλοντα με ισχυρό μικροβιακό έλεγχο όπως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και γενικά οι υπερβολικά καθαροί χώροι παρατηρείται επίσης και αυξημένη αντίσταση στα αντιβιοτικά», εξηγεί o Δρ. Alexander Mahnert.

«Ο μικροβιακός έλεγχος των παθογόνων έχει ήδη επιτευχθεί στις καλλιέργειες φυτών στο πεδίο της μεταφύτευσης, καθώς και σε ανθρώπους μέσω της μεταμόσχευσης κοπράνων. Η μελέτη μας θέτει ένα ξεχωριστό πεδίο μελέτης για τους εσωτερικούς χώρους στο μέλλον», αναφέρει η Berg. O αερισμός του χώρου, τα φυτά, η εσκεμμένη χρήση χρήσιμων μικροοργανισμών, καθώς και η μείωση των αντιβακτηριακών καθαριστικών θα μπορούσαν να είναι από τις πρώτες στρατηγικές για τη διατήρηση και τη βελτίωση της μικροβιακής ποικιλίας που είναι σημαντική για την υγεία μας.

Σε επόμενο στάδιο η ερευνητική ομάδα στοχεύει να δημιουργήσει υλοποιήσιμες βιοτεχνολογικές λύσεις για εξατομικευμένη μικροβιακή ποικιλομορφία.