Το χαμηλό ανάστημα συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα στις περιπτώσεις που το άτομο νοσήσει από κάποια σοβαρή πάθηση, σύμφωνα με βρετανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Intensive Care Medicine.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Δρ. Hannah Wunsch του Νοσοκομείου Sunnybrook στο Τορόντο του Καναδά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο San Antonio του Τέξας και το Intensive Care National Audit and Research Centre (ICNARC) στη Μεγάλη Βρετανία.

Η ερευνήτρια και οι συνεργάτες της αξιολόγησαν δεδομένα για περισσότερους από 400.000 βαριά ασθενείς στη Μεγάλη Βρετανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις ενηλίκων ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, πολλές παρεμβάσεις και προκαθορισμένοι παράγοντες έχουν υπολογιστεί για ένα μέσο άντρα ύψους 1,74, σε αντιστοιχία με ένα ιδανικό σωματικό βάρος 70 κιλών.

Τα μηχανήματα αναπνευστικής υποστήριξης, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν αυξημένες προκαθορισμένες ρυθμίσεις για το όγκο αέρα που εισπνέεται ή εκπνέεται κατά το φυσιολογικό αναπνευστικό κύκλο των γυναικών ή των πιο κοντών αντρών.

Επιπλέον, η σωματική διάπλαση του ασθενούς δεν αξιολογείται πάντα στις μονάδες εντατικής θεραπείες ενηλίκων και, βέβαια, δε μπορούν όλες οι επείγουσες θεραπείες να προσαρμοστούν στις ανάγκες ασθενών με διαφορετική σωματική διάπλαση.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν αναδρομική μελέτη σε τυχαίους ασθενείς (233.308 άνδρες και 184.070 γυναίκες) που εισήχθησαν σε 210 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετείχαν στο Case Mix Programme Database του Intensive Care National Audit and Research Centre’s από την 1η Απριλίου του 2009 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015. Το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας ήταν 22,5% στους άντρες και 20,6% στις γυναίκες.

Το πρώιμο συμπέρασμα ήταν η θνησιμότητα, εξαρτώμενη από παράγοντες όπως η ηλικία, η εθνικότητα, συνοσηρότητες, η σοβαρότητα της εκάστοτε ασθένειας, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και ο δείκτης μάζας σώματος. Τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το φύλο και χρησιμοποιήθηκε η υπολογιστική μοντελοποίηση για να εκτιμηθεί η σύνδεσης μεταξύ ύψους και θνησιμότητας.

Με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές, η θνησιμότητα μειωνόταν όσο αυξανόταν το ύψος. Η προβλεπόμενη θνησιμότητα μειώθηκε από το 24,1% στο 17,1% για τις γυναίκες και από το 29,2% στο 21% για τους άντρες, σε όλο το φάσμα του ύψους των ασθενών, από τον πιο ψηλό μέχρι τον πιο κοντό.

Προβλεπόμενη ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα για ασθενείς διαφορετικού ύψους ανά φύλο

Ύψος (cm) 140 150 160 170 180 190 200
Γυναίκες 24.1 22.1 20.5 19.8 18.9 18.0 17.1
Άντρες 29.2 26.9 24.5 22.7 22.2 21.6 21

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τους πιθανούς περιορισμούς της μελέτης, εξαιρώντας κάποιους ασθενείς από την ανάλυση, επειδή το ύψος και το βάρος τους δεν είχαν καταγραφεί. Επίσης, δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν αν το ύψος του ενήλικου ασθενή είχε επηρεαστεί από διάφορες περιστάσεις κατά την παιδική ηλικία (όπως χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες), οι οποίες σαφώς και επηρεάζουν τη μελλοντική υγεία και το προσδόκιμο ζωής.

Τέλος, δεν μπόρεσαν να εξετάσουν τις διαφορές ανάμεσα σε συγκεκριμένες μεθόδους των ΜΕΘ, οι οποίες θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις ήδη διαπιστωμένες διαφορές στη θνησιμότητα μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό ύψος.

«Παρόλο που οι θεραπείες που βασίζονται στη σωματική διάπλαση αποτελούν μια κοινώς αποδεκτή θεωρία για τους ασθενείς της Παιδιατρικής και προσφέρουν θεωρητικά πλεονεκτήματα και στους ενήλικες, οι χρήση και η εφαρμογή τους δεν έχει ακόμα μελετηθεί εκτενώς. Δε γνωρίζουμε αν οι τυπικές μετρήσεις του ύψους ενός ασθενή μπορούν να αλλάξουν τις κλινικές πρακτικές ή να βελτιώσουν τα αποτελέσματα και, με εξαίρεση τη μηχανική υποστήριξη (προσαρμοσμένη στο ύψος του ασθενούς), δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με το ύψος του ασθενούς», σημειώνουν οι συγγραφείς και καταλήγουν: «Σε μια αναδρομική μελέτη με περισσότερους από 400.000 σοβαρά ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν σε εντατικές μονάδες θεραπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το χαμηλό ανάστημα συσχετίστηκε με την αυξημένη θνησιμότητα σε όλο το φάσμα που μελετήθηκε. Το ύψος μπορεί να αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για θνησιμότητα σε σοβαρά ασθενείς, ωστόσο πρέπει να πραγματοποιηθούν ακόμα περισσότερες έρευνες για να αποσαφηνιστεί ποια μη καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το ύψος των ασθενών και ποιες ιατρικές διαδικασίες συνεισφέρουν στον αυξημένο κίνδυνο που παρατηρείται στους πιο κοντούς ασθενείς».