Τα χρόνια προβλήματα των Τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας/Ογκολογίας των νοσοκομείων Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία» συζητήθηκαν στη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης που είχε η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) στο Υπουργείο Υγείας, με επιστημονική συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα κ. Γιώργου Γιαννόπουλου.

Η υποστελέχωση των Τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας/Ογκολογίας τέθηκε από το προεδρείο της ΕΕΠΑΟ στην εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επείγουσας πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο μοναδικό στα Βαλκάνια Δημόσιο κέντρο Ακτινοθεραπείας παιδιών και εφήβων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αλλά και η ανάγκη στελέχωσης και επέκτασης του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Οι εκπρόσωποι της επιστημονικής εταιρίας έθεσαν ακόμη το θέμα της έγκρισης και κάλυψης από τα Ταμεία λίστας εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων που συνδέονται με τα νοσήματα της αιματολογίας/ογκολογίας όπως και την ανάγκη αναγνώρισης της Εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία.

Τέλος, έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή της ΕΕΠΑΟ σε διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα και στη σύνδεσή τους με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα του ΚΕΣΥ, όπως και στη χορήγηση από τα Ταμεία φαρμάκων που συμπεριλαμβάνονται στο πρωτόκολλο και αποτελούν ενδεδειγμένη θεραπεία για το συγκεκριμένο νόσημα.