Με προσωπικό υπηρεσιών που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους θα ενισχυθούν οι δημοτικές δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, ενημερώνει τους δήμους η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ΠΝΠ, που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό.

Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία, «κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α και β βαθμού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου, με απόφαση του οικείου προέδρου, ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη».

Επίσης, με την ίδια απόφαση «καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών».

Η ρύθμιση ισχύει και για όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: «Παγώνουν» τα δάνεια επιχειρήσεων για έξι μήνες

Κορωνοϊός: Σχέδιο λειτουργίας με προσωπικό ασφαλείας σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ

Κορωνοϊός – Δημόσιο: Εργασία εξ αποστάσεως ή σε δύο βάρδιες – Με ραντεβού το κοινό