Την επιχορήγηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  με το ποσό των 25.238.200 ευρώ ενέκρινε με απόφαση του, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Η επιχορήγηση αφορά την αρχική προχρηματοδότηση ύψους 50% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης 50 εκατομμυρίων ευρών, από τις  πιστώσεις του Έργου «Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με ονομασία ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση «Προληπτικών Διαγνωστικών Τεστ Μαστογραφίας κατά του Καρκίνου» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνολική δράση χρηματοδοτείται με 50,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα εκταμιευτούν προς τον ΕΟΠΥΥ ως εξής:

2022: 25,24 εκατ. ευρώ

2023: 10,1 εκατ. ευρώ

2024: 10,1 εκατ. ευρώ

2025: 5,06 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την περιγραφή της συγκεκριμένης δράση σε προηγούμενη Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, ο καρκίνος του μαστού είναι πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης των 27 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία όπως δημοσιεύονται στο ECIS – European Cancer Information System για το 2020.

Υπολογίζεται ότι το 13,3% όλων των νέων διαγνώσεων καρκίνου αφορά περιπτώσεις του  καρκίνου του μαστού ποσοστό που αντιστοιχεί στο 28,7% όλων των νέων καρκίνων στις γυναίκες. Ο καρκίνος του μαστού είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα 50-69 είναι πιο κρίσιμη αφού εκεί εμφανίζονται οι περισσότερες νέες διαγνώσεις. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία υπολογίζεται ότι το 2020 υπήρχαν 215,5 νέες διαγνώσεις καρκίνου του μαστού ανά 100000 πληθυσμού για την ηλικιακή ομάδα των 50-69 που αντιστοιχεί στο 31,8% των νέων διαγνώσεων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, με την θνησιμότητα να φτάνει στους 42,7 θανάτους ανά 100000 πληθυσμού στη ίδια ηλικιακή ομάδα.

Υπάρχει ανησυχητική αύξηση τόσο στις νέες διαγνώσεις όσο και στη θνησιμότητα σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2012 (Cancer Screening in the European Union Report on the implementation of the Council Recommendation on cancer screening Reprint May 2017.)

Η αποτελεσματικότητα στον προ-συμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών στην Ελλάδα στο παρελθόν παρουσιάζε σημαντική υστέρηση και δεν συμβάδιζε με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αποδοτικότητας. Με στόχο τον αποτελεσματικό προ-συμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, η πλειοψηφία των χωρών
της ΕΕ, έχει θεσπίσει πληθυσμιακά προγράμματα ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.

Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες χώρες που δεν έχουν θεσπίσει τα συγκεκριμένα προγράμματα προ-συμπτωματικού ελέγχου που προβλέπουν καθολική πληθυσμιακή κάλυψη (Cancer Screening in European Union, EU Commission 2017). Ως αποτέλεσμα παρατηρείται μία έλλειψη στην καταγραφή δεδομένων αναφορικά με την μαστογραφία και τον προ-συμπτωματικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια.

Στους σκοπούς του έργου « Προληπτικά Διαγνωστικά Τεστ Μαστογραφίας κατά του Καρκίνου» περιλαμβάνονται επίσης η μείωση στην πίεση στο συστήματος υγείας, η μείωση στο κόστος θεραπείας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η βελτίωση στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε μη προνομιούχες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού της χώρας, η επέκταση της λειτουργικότητας του συστήματος της άυλης συνταγογράφησης, η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η καταγραφή και η δυνατότητα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή πολιτικών προαγωγής της υγείας, της ευημερίας και του προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης για τη βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε γυναίκα πολίτης της Ελλάδος που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 50 -69 και διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Από το ανωτέρω δικαίωμα εξαιρούνται οι πολίτες που ανήκουν μεν στις προσδιορισμένες ηλικιακές ομάδες του προγράμματος, όμως είτε έχουν διενεργήσει
την ίδια προληπτική εξέταση εντός του προηγούμενου έτους είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.

Διαβάστε επίσης:

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις – Ποιοι και πώς θα τις κάνουν