Εύκολη και με χαμηλότερο κόστος γίνεται η  διαδικασία συνταγογράφησης και αποζημίωσης των ειδικών εξετάσεων για κληρονομικό καρκίνο σε γυναίκες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ,  δόθηκε πλέον το πράσινο φως για την έναρξη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ελέγχου μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2. Τα γονίδια αυτά ενοχοποιούνται για την εμφάνιση μορφών καρκίνου στο μαστό και τις ωοθήκες.

Να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων εκκρεμούσε από το 2018, ενώ από το καλοκαίρι του 2019 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε κοστολογήσει τις εξετάσεις και τις αποζημίωνε μεσω μια περίπλοκης διαδικασίας.

Η διαδικασία ήταν η εξής: Η γυναίκα που είχε κάνει την εξέταση του γονιδιακού ελέγχου για τους βιοδείκτες BRCA 1,2, μπορούσε να καταθέσει στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ, στο γραφείο πρωτοκόλλου την γνωμάτευση του γιατρού της μαζί με την απόδειξη πληρωμής της εξέτασης. Το αίτημα της αξιολογούνταν από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΥΥ και εφόσον εγκρίνονταν ακολουθούσε η αποζημίωση της.

Για τη διαδικασία συνταγογράφησης ισχύουν τα εξής:
1. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των συγκεκριμένων εξετάσεων γίνεται με χρήση των ακόλουθων κωδικών διάγνωσης κατά ICD10, σύμφωνα με τις ενδείξεις στην ΚΥΑ :
C56 – Κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών,
C50 – Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού,
Z80 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος,
Ζ80.3 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος μαστού,
Ζ80.4 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος γεννητικών οργάνων,
Z80.8 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος άλλων οργάνων ή συστημάτων,
Ζ83 – Οικογενειακό ιστορικό άλλων ειδικών διαταραχών.

Στο συγκεκριμένο κωδικό διάγνωσης απαιτείται να διευκρινίζει ο ιατρός με Σχόλιο: «Γυναίκα που στην οικογένειά της υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1,2». Στο Σχόλιο αυτό θα αναφέρεται ποια/ό μέλη/μέλος της οικογένειας αφορά (π.χ. αδερφή, μητέρα κτλ), χωρίς την αναγραφή προσωπικών δεδομένων.

2. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα γίνεται υποχρεωτικά με την αναγραφή και των δύο κωδικών στο ίδιο παραπεμπτικό:
Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2 (με τη μέθοδο NGS)
Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2 (με τη συμπληρωματική μέθοδο MLPA)
εφόσον ο ιατρός δεν γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα απαιτηθεί και η συμπληρωματική μέθοδος MLPA.

3. Η εξέταση θα εκτελείται μόνο μια φορά ανά ΑΜΚΑ δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

4. Κατόπιν επιτυχούς διαπραγμάτευσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υλικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η συμμετοχή των δικαιούχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξέταση BRCA 1,2 (NGS) ορίζεται στα 78,75 ευρώ έναντι του ποσού των 105 ευρώ που αντιστοιχούν στο 15% της τιμής ΦΕΚ.

Όταν απαιτείται και η εκτέλεση της συμπληρωματικής μεθόδου MLPA η συμμετοχή θα προσαυξάνεται κατά 7,5 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Καρκίνος: Ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος που σώζει

Καρκίνος Μαστού: Επαναστατικές θεραπείες