Με τα πολλών εμποδίων συνεχίζεται η υλοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, «της μεγαλύτερης μετά το ΕΣΥ μεταρρύθμισης στο σύστημα δημόσιας υγείας», σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Η δεξαμενή των οικογενειακών γιατρών δεν «γεμίζει» παρά τις σχετικές προσκλήσεις και προκηρύξεις από το υπουργείο Υγείας, χώροι για να λειτουργήσουν οι περίφημες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) δεν έχουν εξασφαλιστεί – είναι ενδεικτικό ότι από τις 239 ΤΟΜΥ που έπρεπε να λειτουργούν μέχρι και το τέλος του 2018, υπάρχουν τώρα μόλις 120, δηλαδή οι μισές – και οι πολίτες αναγκάζονται είτε να συνωστίζονται στα Επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων είτε να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς πληρώνοντας την επίσκεψη.

Έτσι, σε μία προσπάθεια να σωθεί η χαμένη αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ο πυρήνας όσων σχεδιάζουν την πολύπαθη μεταρρύθμιση εμπλουτίστηκε και με επικοινωνιολόγο. Πρόκειται για την 29χρονη δημοσιογράφο Ζαφειρία – Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία καλείται να διαχειριστεί το έλλειμμα επικοινωνίας της μεταρρύθμισης που επιχειρείται τα τελευταία τρία χρόνια και να προβάλλει με τον σωστό τρόπο την εξέλιξή της τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στον πληθυσμό της χώρας. Οι 8 εκατομμύρια Έλληνες που παραμένουν εκτός ΠΦΥ αναδεικνύονται σε πληθυσμό – στόχο της επικοινωνιολόγου και της στρατηγικής της, δεδομένης της προεκλογικής περιόδου στην οποία βρίσκεται η χώρα, της παροχολογίας αλλά και του εξωραϊσμού του κυβερνητικού έργου.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο τέλος Ιανουαρίου στη Διαύγεια, ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης της Επικοινωνίας» στην κυρία Κρίθαρη. Μάλιστα, στην Αριστοτέλους λένε πως η ανάρτηση στη Διαύγεια αιφνιδίασε και την ίδια την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, που δεν είχε ενημερωθεί πως έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για την αναζήτηση συμβούλου επικοινωνίας για την ΠΦΥ – στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού πλαισίου έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ευρώπης και εταιρίας επικοινωνίας για την προώθηση της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ, ωστόσο ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας κ. Σταμάτης Βαρδαρός διαπίστωσε νέες ανάγκες.

Στο σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας διαπίστωνε «αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου έναρξης λειτουργίας του νέου θεσμού της ΠΦΥ και της εφαρμογής της μεταρρύθμισης» και συνεπώς «ανάγκη άμεσης ειδικότερης υποστήριξης του Υπουργείου με σύμβουλο στη διαχείριση κάθε ημέρας ειδήσεων και πληροφοριών για την έγκυρη ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών σε όλη την επικράτεια, της διαχείρισης ενημέρωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την διάχυση της πληροφορίας σε σημαντικό πληθυσμό-στόχο, της παροχής οδηγιών στους φορείς υλοποίησης».

Για να τηρηθούν δε οι αναγκαίες ισορροπίες στην Αριστοτέλους και να δικαιολογηθεί η «διακριτικότητα» με την οποία κινήθηκε η διαδικασία της αναζήτησης συμβούλου επικοινωνίας αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ότι το γραφείο Τύπου του υπουργείου Υγείας, που είναι πλήρως στελεχωμένο, «είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της ειδησεογραφίας και τη διαχείριση της πληροφορίας που αφορά το σύνολο των αρμοδιοτήτων του υπουργείου για κάθε τομέα πολιτικής».

Το κονδύλι για τις επικοινωνιακές ανάγκες

Το έργο «Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας» που ανέλαβε η δημοσιογράφος έχει δύο στόχους: Πρώτον, την αύξηση της προσέλευσης των πολιτών στις νέες δομές και της εγγραφής τους ως πληθυσμός ευθύνης (η καθολική συμμετοχή των πολιτών στη δωρεάν ΠΦΥ προκαλεί πικρά χαμόγελα εντός κι εκτός υπουργείου, καθώς εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό έχει κάνει μόλις το 1/5 του πληθυσμού). Ο άλλος στόχος είναι η έγκυρη πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας για θέματα που άπτονται της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ και της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Όπως ορίζεται στην ίδια απόφαση, για το χρονικό διάστημα 10 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η κυρία Κρίθαρη θα λάβει συνολικά ποσό ύψους 24.550 ευρώ (19.800 ευρώ καθαρά, μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο). Ορίζεται επίσης ότι η δαπάνη καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – όπως και η υλοποίηση της ΠΦΥ- και θα αποδίδεται τμηματικά στη δικαιούχο, συγκεκριμένα αναφέρεται πως η αμοιβή της συμβούλου θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου.

Τα βασικά καθήκοντα της επικοινωνιολόγου περιγράφονται ως εξής στην απόφαση: «θα δίδονται γραπτές οδηγίες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επικοινωνιακής στρατηγικής και καθορισμό των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, θα υπάρξει συντονισμός και υποστήριξη των Υγειονομικών Περιφερειών και θα προετοιμαστεί επικοινωνιακό υλικό για ενημερωτικές δράσεις τοπικής εμβέλειας».

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επικοινωνιακή στρατηγική που χαράσσεται από την κυρία Κρίθαρη έδωσε στο «ΘΕΜΑ» ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, κ. Βαρδαρός: «Γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των ΤΟΜΥ σε επίπεδο νομών αλλά και Υγειονομικών Περιφερειών και κυρίως για την καλύτερη δυνατή συνεργασία τους. Επίσης, πραγματοποιούνται συνεχώς ενημερωτικές δράσεις από τις ΤΟΜΥ σε επίπεδο σχολείων, δήμων, συλλόγων. Και προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται στο εξής από τις ΤΟΜΥ για τον απολογισμό της ετήσιας λειτουργίας τους. Οι ίδιες οι δομές θα επικοινωνήσουν τι επέτυχαν από την αρχή της λειτουργίας τους, κι αυτό θα γίνει άμεσα, κάθε ΤΟΜΥ που συμπληρώνει έναν χρόνο λειτουργίας θα παρουσιάζει και τον απολογισμό της».

Ιδιαίτερη έμφαση στο πλέγμα των δράσεων δίδεται στον ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να επικοινωνηθεί η ΠΦΥ. Σύμφωνα με τον κ. Βαρδαρό, η πρώτη μεγάλη παρέμβαση γίνεται με την ιστοσελίδα που σχεδιάζεται για την ΠΦΥ και η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους, μέχρι το τέλος Μαρτίου. «Θα περιέχει όλα τα χρηστικά στοιχεία που αφορούν τους πολίτες, από τις ΤΟΜΥ που λειτουργούν ανά περιοχή μέχρι τον κατάλογο με τους συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, τηλέφωνα επικοινωνίας και φόρμα ηλεκτρονική για κλείσιμο ραντεβού, θα είναι ένας πλήρης οδηγός για την Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας» εξηγεί.

Ποια είναι η 29χρονη σύμβουλος επικοινωνίας της ΠΦΥ

Τα απαιτούμενα προσόντα, που περιγράφονταν στην πρόσκληση για τη σύμβουλο επικοινωνίας, ήταν: «πτυχίο στο αντικείμενο της Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια έργα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, πολύ καλή γνώση λειτουργικών προγραμμάτων Office Windows (sic), Internet και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, πιστοποιημένη άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Με δεδομένο ότι τελικά το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην επιλογή της κυρίας Κρίθαρη και τη σύναψη 10μηνης σύμβασης με μαζί της, υποθέτει κανείς ότι η εν λόγω κυρία διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα προσόντα. Μολονότι οι ακριβείς λεπτομέρειες του βιογραφικού της δεν είναι διαθέσιμες, κατά πάσα βεβαιότητα είναι η τυπικά και ουσιαστικά ενδεδειγμένη για τη συγκεκριμένη θέση, για την οποία θα λάβει το ποσό των 25.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 ευρώ τον μήνα.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία στο Διαδίκτυο διαπιστώνει επίσης κάποιος πως ρεπορτάζ της κυρίας Κρίθαρη είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες popaganda.gr και AthensLive (όπου το όνομά της αναφέρεται στα μέλη της συντακτικής ομάδας). Το μακρινό 2010 που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία σχέση με κόμματα εξουσίας, η δημοσιογράφος συνεργαζόταν και με τον «Δρόμο της Αριστεράς», την πιο σκληροπυρηνική τότε συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολείται ιδιαίτερα με το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα δημοσιοποιώντας συχνά ρεπορτάζ σε σχέση με τους πρόσφυγες. Ένα από τα δημοσιεύματά της που έχουν σχέση με την υγεία, αφορά τους αρνητές των εμβολίων στην Ελλάδα, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει την απόφαση του υπουργού Υγείας, να ζητείται από τους γονείς να δηλώνουν ότι δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους.

Στα χαρτιά η μισή ΠΦΥ

Πάντως, η ανάνηψη στην ΠΦΥ που επιχειρείται επικοινωνιακά, δεν μπορεί να κρύψει την απογοητευτική, ενδεχομένως και επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών, πραγματικότητα: η ΠΦΥ παραμένει κυρίως στα χαρτιά και στους σχεδιασμούς. Από τις 239 ΤΟΜΥ λειτουργούν οι 120. Σύμφωνα με τον κ. Βαρδαρό, θα ανοίξουν άλλες 30 μέχρι το καλοκαίρι. Από αυτές τις 120, μόλις το 1/4 λειτουργούν στην Αττική όπου βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας. Το ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει τις δομές είναι 400 γιατροί ενώ στην αρχική προκήρυξη ζητούνταν 1.195 γιατροί. Μέσα στον Μάρτιο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, θα ακολουθήσει και νέα (η τρίτη) προκήρυξη. Υπάρχουν ακόμη 705 συμβεβλημένοι οικογενειακοί γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ ο Οργανισμός ζητούσε 2.800 ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού.