Ο όμιλος Chiesi, ο διεθνής ερευνητικός όμιλος φαρμακευτικών προϊόντων και υγειονομικής περίθαλψης, παρουσιάζει το σχέδιό του για να αποκτήσει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2030, τόσο σχετικά με τις άμεσες εκπομπές όσο και με τις εκπομπές από αγορασμένη ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα (πεδίο εφαρμογής 1 και 2), ενώ από το 2035 το σχέδιο θα αφορά και σε όλες τις άλλες έμμεσες εκπομπές (πεδίο εφαρμογής 3) στην ιστοσελίδα www.actionoverwords.org.

Ο Όμιλος Chiesi είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη ως “Benefit Corporation” με “B Corp” διάκριση, συγκαταλέγεται δηλαδή μεταξύ των επιχειρήσεων που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα επαληθευμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, δημόσιας διαφάνειας και νομικής ευθύνης. Η εταιρεία είναι έτσι δεσμευμένη να αναπτύσσει όλο και περισσότερο τη δράση της με τρόπο που εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της. Αυτό το πλάνο ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της Chiesi προς την ολοκληρωτική εκπλήρωση αυτής της σημαντικής αποστολής.

Οι στόχοι μείωσης της Chiesi, που εγκρίθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Target (SBTi,) συνάδουν με τον πιο φιλόδοξο στόχο της Συμφωνίας του Παρισίου για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας παγκοσμίως στους 1,5°C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα έως το 2100 . Ωστόσο, οι στόχοι της Chiesi υπερβαίνουν αυτές τις προσδοκίες.

Για να εξασφαλίσει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2035, ο Όμιλος Chiesi πρέπει να πετύχει:
• Μέχρι το 2030, πάνω από 80% μείωση των εκπομπών ανά μονάδα εισπνεόμενων προϊόντων που πωλούνται, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2019. Μέχρι το 2035, η φιλοδοξία είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατηγορίας 3 (εκπομπές προερχόμενες από αγορασμένα αγαθά και υπηρεσίες) από τη χρήση πωλούμενων προϊόντων του Ομίλου κατά 90% σε σύγκριση με το 2019, χάρη σε ένα νέο προωθητικό αέριο με χαμηλό αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, που χρησιμοποιείται στις συσκευές εισπνοής.
• Μέχρι το 2030, περικοπή των άμεσων εκπομπών που παράγονται (πεδίο εφαρμογής 1) και των εκπομπών που σχετίζονται με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (πεδίο εφαρμογής 2) κατά 50%, σε σύγκριση με το 2019. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, διατηρώντας σε ποσοστό 100% την κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας σε τοποθεσίες όπου δραστηριοποιείται η Chiesi και έχει ήδη επιτευχθεί κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό μάλιστα με 100% μετάβαση σε ανανεώσιμη ενέργεια στις υπόλοιπες τοποθεσίες δραστηριοποίησης, αλλά και ταυτόχρονη ηλεκτροδότηση του στόλου των αυτοκινήτων.
• Επίτευξη δέσμευσης του ομίλου να αποκαλύψει το απόθεμά του για τις εκπομπές αερίων μέσω του Έργου “Carbon Disclosure” έως το δεύτερο τρίμηνο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων εκπομπών (πεδίο εφαρμογής 1, 2 και 3). Μία τέτοια πρωτοβουλία θα καταστήσει την εταιρεία ακόμη πιο διαφανή σε τέτοια ζητήματα και θα συγκρίνει την καταγραφή εκπομπών της Chiesi έναντι των άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ίδια βιομηχανία, σε ετήσια βάση.
• Ενίσχυση της δέσμευσής της με τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, ενεργώντας βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων προδιαγραφών PAS 2060 , που σκοπό έχουν να επιδείξουν την αξία και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων της Chiesi, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων μετριασμού, της αντιστάθμισης του άνθρακα από τις υπολειπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και της επιβεβαίωσης ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους.
Αφού μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εκπομπές άνθρακα μέσω των Επιστημονικά βασισμένων Στόχων Μείωσης, η Chiesi θα περιορίσει την αντιστάθμιση άνθρακα και για τις υπόλοιπες εκπομπές.

Ο Όμιλος Chiesi ανακοινώνει το σχέδιο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα με μια νέα καμπάνια που φέρει τον τίτλο #ActionOverWords (#ΠράξειςαντίΛόγων), η οποία υπογραμμίζει τη σημασία του μεγαλύτερου παγκόσμιου κινήματος εταιρικής βιωσιμότητας που έχει γίνει ποτέ. Η Chiesi δεν είναι η πρώτη εταιρεία που ανέλαβε δημοσίως τη δέσμευση να μειώσει το αποτύπωμά της σε άνθρακα, αλλά, ως η μεγαλύτερη πιστοποιημένη φαρμακευτική εταιρεία με πιστοποίηση “B Corp”, θέλει να αξιοποιήσει αυτήν την καθοριστική στιγμή για να ξεκινήσει μία συζήτηση σχετικά με τη σημασία των εταιρικών δράσεων και την ανάγκη μετάβασης, από τις «πανηγυρικές» δεσμεύσεις στην πανηγυρική και μετρήσιμη πλέον πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα.

Με την καμπάνια #ActionOverWords, η Chiesi θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα από την ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δεσμεύσεις σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα. Συχνά, οι εταιρείες χρησιμοποιούν φράσεις όπως «ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα», «καθαρό μηδέν» και «ουδέτερο κλίμα», είτε εναλλάξ, είτε με βάση το ποιο από όλα ακούγεται πιο εντυπωσιακό. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, λίγες αναφέρονται σε επίσημα πρότυπα για τη μέτρηση της προόδου προς τις δεσμεύσεις τους σε μεμονωμένο εταιρικό επίπεδο. Προς το παρόν, αυτό συμβαίνει μόνο στην ουδετερότητα άνθρακα . Οι εταιρικές δεσμεύσεις δεν μπορούν να έχουν συνέπεια εάν οι ενέργειες για την επίτευξη αυτών δεν επαληθεύονται από ανεξάρτητους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πολλές από τις δεσμεύσεις, επίσης, δεν περιλαμβάνουν τις έμμεσες εκπομπές που αναπόφευκτα παράγονται στην αλυσίδα παραγωγής μιας εταιρείας και κατά την ίδια τη χρήση των προϊόντων, τις γνωστές και ως εκπομπές πεδίου 3. Οι δεσμεύσεις της Chiesi καλύπτουν τα πεδία 1, 2 και 3 και εγκρίνονται από την SBTi με τις ενέργειες μετριασμού να επαληθεύονται ανεξάρτητα στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης προδιαγραφών PAS 2060.

«Είναι καιρός να κάνουμε ανακοινώσεις που πράγματι σημαίνουν κάτι και να ενθαρρύνουμε τη λογοδοσία», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ugo Di Francesco, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Chiesi. «Οι εταιρείες θα πρέπει να λογοδοτούν για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους και η κοινωνία δεν πρέπει να ξεχνά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Για αυτό τον λόγο θέλουμε να δεσμευτούμε σε στόχους και δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων, όντως, μπορούν να μετρηθούν, ενώ τολμούμε και να μοιραστούμε δημόσια την πρόοδό μας. Με αυτήν την καμπάνια, καλούμε όλους τους συνάδελφους εταιρικούς οργανισμούς μας να μας ακολουθήσουν σε αυτό το μονοπάτι που επιλέξαμε».

Τα εμπεριστατωμένα και ανθεκτικά στον χρόνο πρότυπα και πλαίσια μέτρησης είναι απαραίτητα για την ενθάρρυνση και την παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη μιας κοινωνίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στόχους μείωσης του άνθρακα με ακρίβεια και διαφάνεια. Παράλληλα, βοηθούν τους πολίτες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών να προσδιορίσουν αυτά τα μέτρα μετριασμού που κάνουν τη διαφορά.

«Στην Chiesi, είμαστε δίπλα σε όλους όσοι υπηρετούν πιστά τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», σχολιάζει η Maria Paola Chiesi, Διευθύντρια της Κοινής Αξίας και Βιωσιμότητας του Ομίλου Chiesi. «Βλέπουμε το ταξίδι προς τη βιωσιμότητα ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία, για αυτό και θέλουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς θέτοντας ακόμη σκληρότερους στόχους. Τα ακλόνητα πιστεύω μας καθορίζουν τις ενέργειές μας και τον συνολικό τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Διατηρούμε ταυτόχρονα και το ανάλογο ιστορικό επιτευγμάτων, ώστε να στηρίξουμε τα λόγια μας».

Επισκεφτείτε το www.actionoverwords.org για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκστρατεία #ActionOverWords του Ομίλου Chiesi, τις δεσμεύσεις του ως προς την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα και το δημοσιευμένο ιστορικό σχετικά με την αειφορία. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε την πιο πρόσφατη αναφορά σχετικά με τις Πολιτικές Αειφορίας του Ομίλου εδώ και το «Μανιφέστο Δράσης» εδώ.