Η Sobi είναι μια διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία εξειδικευμένης φροντίδας, με έδρα την Στοκχόλμη της Σουηδίας, η οποία εστιάζει στις σπάνιες παθήσεις. Η εταιρεία έχει γεωγραφική παρουσία σε 30 χώρες και οι θεραπείες που αναπτύσσει φτάνουν σε ασθενείς σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Σήμερα, η Sobi απασχολεί περίπου 1.500 ανθρώπους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, τη Βόρεια Αφρική και την Ασία. Το ερευνητικό και προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο εστιάζει στην αιματολογία, την ανοσολογία και την εξειδικευμένη φροντίδα.

Η Sobi δραστηριοποιείται, πλέον, για περισσότερα από 3 χρόνια και στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία και έμφαση στις σπάνιες παθήσεις, στον τομέα της αιμορροφιλίας, της ανοσολογίας και της εξειδικευμένης φροντίδας.

Η Δέσμευση της Sobi
Η Sobi είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων θεραπειών για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με σπάνιες παθήσεις και δεσμεύεται προς αυτήν την κατεύθυνση. H δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο οι ασθενείς διαγιγνώσκονται από τη γέννηση, λαμβάνουν αποτελεσματική και βιώσιμη θεραπεία και είναι σε θέση να ζουν μια γεμάτη και υγιή ζωή, είναι βασική επιδίωξη της εταιρείας.

«Στη Sobi είμαστε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση νέων προτύπων, τη βελτιστοποίηση της θεραπείας και την υποστήριξη των κοινοτήτων των νόσων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εργαζόμαστε αδιάλειπτα και συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη και ουσιαστική αξία τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους αλλά και για το σύστημα υγείας συνολικά. Όσον αφορά ειδικά την αιμορροφιλία, μέσω των δράσεών μας αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι ο στόχος μας είναι να φέρουμε θετική αλλαγή για τους ασθενείς, καλύπτοντας δυσαναπλήρωτα ιατρικά κενά και απαλλάσσοντας αυτούς και τους οικείους τους από εμπόδια της καθημερινότητας», ανέφερε ο κ. Άρης Παπαδάκος, Country Manager της Sobi για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Η αιμορροφιλία στο επίκεντρο της εταιρείας
Η αιμορροφιλία βρίσκεται στον πυρήνα της Sobi και η δέσμευσή της για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με αιμορροφιλία, μεταφράζεται μέσω των δυναμικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει σε αυτόν τον τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το όραμα Liberate Life της Sobi, για μία ζωή πέρα από την αιμορροφιλία, ενθαρρύνει και παρακινεί τους ασθενείς να διεκδικήσουν περισσότερα από τη ζωή και να αναζητήσουν τις πολλές δυνατότητες που έχει προσφέρει η πρόοδος στην περίθαλψη. Μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η Sobi φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις βάσεις για μία ζωή που η αιμορροφιλία δε θα αποτελεί εμπόδιο για τους πάσχοντες.

Στην Ελλάδα, το όραμα Liberate Life παίρνει ζωή μέσω της πανελλαδικής καμπάνιας ενημέρωσης «Κόκκινη Κλωστή», που υλοποιείται από το 2019 σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (Σ.Π.Ε.Α). Η καμπάνια ενθαρρύνει την κοινότητα των αιμορροφιλικών να μη συμβιβάζεται με τον πόνο και αναδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης αναφορικά με τις νέες δυνατότητες που έχει προσφέρει η πρόοδος στη φροντίδα της νόσου.

Συνεχής υποστήριξη στην ιατρική κοινότητα – Μελέτη TOOL
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία συνεργάζεται αδιάλειπτα με την ιατρική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου της για την παροχή καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών. Αυτό το διάστημα υποστηρίζει μαζί με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, την εκπόνηση της μελέτης TOOL, με κύριο στόχο την εκτίμηση της επίδρασης της αλλαγής της θεραπείας των ασθενών με αιμορροφιλία Α από την προφυλακτική ή τη θεραπεία κατ’ επίκληση με συμβατικό παράγοντα πήξης VIII, σε θεραπεία με παράγοντα παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής (EHL).

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα πρωτοπόρο πρωτοβουλία, καθώς αποτελεί την πρώτη μελέτη που διενεργείται με συνεργασία όλων των κέντρων αιμορροφιλίας στην Ελλάδα, σε πραγματικές συνθήκες θεραπείας.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν στα πλαίσια του 31ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος του 2021.