Οι διορθωτικές επεμβάσεις για τις συνήθεις παθήσεις των ματιών, τις λεγόμενες διαθλαστικές ανωμαλίες όπως είναι η μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία και η πρεσβυωπία κατά βάση δεν καλύπτονται καθώς περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις των συμβολαίων υγείας όλων των εταιρειών. Επειδή οι ασφαλισμένοι έχουν δείξει την ενόχλησή τους γι’αυτήν την εξαίρεση που αφορά κάθε ηλικία από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, οι περισσότερες εταιρίες προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων συνεργάζονται με οφθαλμολογικές κλινικές και παρέχουν στους ασφαλισμένους προνομιακά πακέτα παροχών και υψηλών εκπτώσεων σε περίπτωση που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια διαθλαστική χειρουργική επέμβαση.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου κατά την συμπλήρωση της αρχικής αίτησης ή του ετήσιου service να αναγράψει ρητά τυχόν διαθλαστικές ανωμαλίες του ασφαλισμένου και να τον ενημερώσει για παροχές που έχει είτε δωρεάν είτε με έκπτωση.

Ποιες περιπτώσεις επεμβάσεων καλύπτονται και με ποιες προϋποθέσεις; Τα συμβόλαια υγείας καλύπτουν τις επεμβάσεις για σοβαρότερες παθήσεις όπως είναι ο καταρράκτης, γλαύκωμα, παθήσεις αμφιβληστροειδούς π.χ αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, υαλοειδούς, ηλικιακή εκχύλιση ώχρας κηλίδας, οπή ώχρας, διαβητική/ υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, ξηροφθλαμία και στραβισμός.

Οι δαπάνες «Οφθαλμολογικών Χειρουργικών Επεμβάσεων» αποζημιώνουν συνήθως τα έξοδα που θα προκύψουν στον ασφαλισμένο από την εκάστοτε οφθαλμολογική χειρουργική περίπτωση π.χ. επίσκεψη σε οφθαλμίατρο χειρουργό πριν και μετά το χειρουργείο, εξετάσεις και κολλύρια πριν και μετά την επέμβαση, νοσοκομειακές και χειρουργικές δαπάνες συμπεριλαμβανόμενων δαπανών για αγορά και τοποθέτηση προσθετικών υλικών και τεχνητών οργάνων π.χ τεχνητό μάτι, μόσχευμα κερατοειδούς , αμοιβή χειρουργού σύμφωνα με την βαρύτητα της εκάστου περίπτωσης.

Ωστόσο για να καλυφθούν αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: Α) Οι παθήσεις να μην προϋπάρχουν της έναρξης της ασφάλισης του προσώπου Β) να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής από την έναρξη του συμβολαίου έως την επέμβαση της εκάστου πάθησης (κάθε εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένο όριο αναμονής του ασφαλισμένου για χειρουργική επέμβαση ανά πάθηση). Προσοχή: Για τις περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών και τραυματισμών ματιών αποζημιώνονται ακόμη και από την πρώτη ημέρα έναρξης του συμβολαίου υγείας.

Στα συμβόλαια υγείας , οι παθήσεις της όρασης όπως γλαύκωμα, καταρράκτης, στραβισμός, παθήσεις κερατοειδούς χιτώνα κ.α αναγράφονται ρητά μέσα στις παροχές και αποζημιώνονται μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την έναρξη του συμβολαίου. Αυτό το διάστημα αναμονής συνήθως είναι μεταξύ ενός και δύο ετών.