Ήρθε δυστυχώς η ώρα της δοκιμασίας, η ώρα της εισαγωγής σας στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Γρήγορα περαστικά. Φροντίστε όμως εσείς ή οι συνοδοί σας να ενημερώσετε τον ασφαλιστή σας πριν την είσοδο σας στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο ασφαλιστής σας μπορεί να σας προστατέψει και να σας ενημερώσει ώστε να επωφεληθείτε από τις παροχές και προνόμια του συμβολαίου σας και όλα να πάνε καλά. Σε γενικές γραμμές πάντως πρέπει να προσέξετε τα εξής;

1. Ελέγξτε ότι έχετε εξοφλήσει την τελευταία τρέχουσα απόδειξη ασφαλίστρων έτσι το συμβόλαιο σας να είναι σε ισχύ-ενεργό.

2. Εξασφαλίστε ότι η πάθηση για την οποία θα νοσηλευτείτε δεν εξαιρείται, διαβάζοντας τις εξαιρέσεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο π.χ.

α) συγγενείς παθήσεις (παθήσεις με τις οποίες γεννιέται ο ασφαλισμένος)

β) προϋπάρχουσες ασθένειες της ασφάλισης, που για κάποιο λόγο δεν αναφέρθηκαν κατά την σύνταξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

γ) μόνιμες δηλωμένες ασθένειες πριν την ασφάλιση.

3. Ενημερωθείτε για τυχόν συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας και ποιο είναι το ανώτερο ποσό νοσηλείας, τα οποία αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4.  Συνεννοηθείτε με τον γιατρό σας για το κόστος αμοιβής χειρουργού και αναισθησιολόγου αφού πλέον τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια αποζημιώνουν τους ιατρούς μέχρι τα όρια των αμοιβών που αναφέρονται σε σχετικούς πίνακες των συμβολαίων σας. Αν ο γιατρός ζητήσει μεγαλύτερη αμοιβή, το επιπλέον ποσό θα το πληρώσετε από την τσέπη σας.

5. Ζητήστε με επιμονή την θέση νοσηλείας που δικαιούστε σύμφωνα με το συμβόλαιό σας. Αρνηθείτε να σας μεταφέρουν για καλύτερα σε ανώτερη θέση. Το κόστος εκτοξεύεται δυσανάλογα και θα επιβαρύνει το πορτοφόλι σας (+20-30% των συνολικών εξόδων).

6. Να έχετε μαζί σας το ιατρικό ιστορικό σας, γνωμάτευση γιατρού, εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή πριν την νοσηλεία σας.

7. Φροντίστε να κάνετε χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα διότι οι περισσότερες εταιρίες σας δίνουν επιταγές με BONUS συμμετοχής ή σας απαλλάσσουν από τυχόν συμμετοχή του συμβολαίου σας.

8. Προτιμήστε να νοσηλευτείτε σε συνεργαζόμενο θεραπευτήριο με την ασφαλιστική σας εταιρεία. Τα οφέλη και προνόμια είναι πολλά, οι διαδικασίες απλές και αυτοματοποιημένες.

9. Πληροφορηθείτε εάν η ασφαλιστική σας εταιρία θα σας καλύψει τον Φ.Π.Α. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία σας τον καλύπτουν, άλλες τον εξαιρούν και επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος.