homescreen

Οι απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Οι απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές


Μάριος Οικονόμου

Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια μαθητών και διδακτικού προσωπικού. Ενημερωθείτε για τις καλύψεις που καθιστούν ασφαλή τη νέα σχολική χρονιά

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον μήνα της επανεκκίνησης… Παιδιά και έφηβοι αφήνουν την ξεγνοιασιά των διακοπών να «φυλαχθεί» μαζί με μαγιό, πετσέτες και βατραχοπέδιλα στα συρτάρια με τα καλοκαιρινά και στρώνονται ξανά στη μελέτη και τις επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα θέσουν τα θεμέλια για ένα βέβαιο μέλλον. Στο πλάι τους καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές μεταξύ άλλων θα γίνουν οι καθοδηγητές τους για το πολύτιμο ταξίδι της μάθησης που, όπως κάθε ταξίδι, θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.

Τα εχέγγυα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη παροχή της γνώσης και εκπαίδευσης προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσα από ειδικά πακέτα -αυτόνομα ή συνδυαστικά- για την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων καλύψεων. Με την ασφάλιση εκπαιδευτηρίων, οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές τους προφυλάσσουν τους ίδιους, τους συνεργάτες και πελάτες τους ενώ οι τελευταίοι -ιδίως στην περίπτωση των γονέων- μπορούν να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το περιβάλλον που έχουν επιλέξει για το παιδί τους στο πλαίσιο της επιμόρφωσής του. Τα προγράμματα απευθύνονται σε σχολεία (ιδιωτικά, δημόσια), φροντιστήρια, ωδεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολές ενηλίκων, ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τα πεδία κάλυψης που τους ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητές τους και να επιτύχουν οικονομικά ασφάλιστρα, για τη διαμόρφωση των οποίων θα ληφθούν υπ’ όψιν και αντικειμενικά κριτήρια όπως το εμβαδόν του προς ασφάλιση χώρου, ο αριθμός σπουδαστών/υπαλλήλων κλπ. αλλά και η αξία του εξοπλισμού. Επί παραδείγματι, ένα ασφαλιστήριο εκπαιδευτηρίου με ανώτατο όριο κάλυψης τα 100.000€ για χώρο με 100 θρανία και δέκα ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορεί να στοιχίσει 100€ ετησίως. Η απαιτούμενη από τον νόμο άδεια, τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα και η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφαλείας είναι από τις βασικές συνήθως προϋποθέσεις για τη σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου.

Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή

Η πιο σημαντική κάλυψη που εξασφαλίζεται με τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή έναντι σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που μπορεί να συμβούν σε τρίτα πρόσωπα (εγγεγραμμένοι μαθητές/σπουδαστές, γονείς ή άλλοι συγγενείς, επισκέπτες, κηδεμόνες κ.α.) με δική του υπαιτιότητα ή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του εκπαιδευτηρίου (αίθουσες, αποδυτήρια, προαύλιοι χώροι κ.α.) κατά τη διδασκαλία ή το διάλειμμα, την πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων, τη μεταφορά των μαθητών με μέσα όπως σχολικά λεωφορεία δικής του ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται βέβαια ότι, αναλόγως την πολιτικής της εκάστου εταιρείας, πέραν των ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών κέντρων οι υπόλοιπες παροχές ενδεχομένως να αποτελούν συμπληρωματικές/προαιρετικές καλύψεις με κάποιο επασφάλιστρο όπως 20% επί του ολικού ασφαλίστρου και οι οποίες μπορεί να αφορούν ακόμα αστική ευθύνη για τροφική δηλητηρίαση των μαθητών/πελατών -με προϋπόθεση την παροχή σίτισης από το εκπαιδευτήριο και την εμφάνιση κοινών συμπτωμάτων σε έναν αριθμό ατόμων όπως τουλάχιστον τρία-, ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων μαθητών, διδακτικού ή/ και διοικητικού προσωπικού, της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πισίνας κ.ο.κ.

Ενδεικτικά, το ύψος κάλυψης μπορεί να φτάσει

  • τα 30.000€ έως 150.000€ για σωματικές βλάβες ανά ατύχημα και τα 60.000€ έως 300.000€ ομαδικό ατύχημα
  • τα 90.000€ έως 800.000€ για ανώτατη ευθύνη εταιρείας

Επιπλέον, πολλά αυτόνομα αποζημιώνουν/καλύπτουν για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα και ιατροφαρμακευτικά από ατύχημα, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι κάποια συμβόλαια περιορίζουν την κάλυψη αστικής ευθύνης μόνο στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και έως ενός χαμηλότερου ποσού.

Υλικές ζημιές

Η δεύτερη εξίσου σημαντική κάλυψη αφορά τις ζημιές και φθορές από ατύχημα, φυσικά φαινόμενα ή κακόβουλες πράξεις στον χώρο και εξοπλισμό (αίθουσες, πίνακες, υπολογιστές, θρανία κ.α.) του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή του εκπαιδευτηρίου. Περιλαμβάνονται ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, πρόσκρουση οχήματος, ηλεκτρικής βλάβης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρικών μηχανών, τρομοκρατικές ενέργειες, πτώση δένδρων κ.α. καθώς και έξοδα μεταφοράς και προσωρινής στέγασης, κατεδάφισης ερειπίων κλπ.

Ενδεικτικά, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές μπορεί να φτάσει τα 6.000€ έως 60.000€, ενώ με συμπληρωματική κάλυψη ο ασφαλισμένος μπορεί να καλυφθεί και για σεισμό, απώλεια κερδών κ.α. Εξαιρούνται συνήθως απώλειες ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή προσωπικά είδη των μαθητών/πελατών/υπαλλήλων, ζημιές συνεπεία εσφαλμένης επισκευής ή χρήσης ελαττωματικών – ακατάλληλων υλικών, έμμεσες οικονομικές απώλειες, έμμεσες ζημιές και σωματικές βλάβες τρίτων συνεπεία διαρροής ύδατος κ.α.

Εναλλακτικοί τρόποι ασφάλισης

Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που μπορούν να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες καλύψεις που χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό κέντρο μέσα από συνδυασμούς παροχών ή άλλα προγράμματα. Επί παραδείγματι, μπορεί κανείς να επιλέξει ένα ομαδικό πρόγραμμα -εφόσον όμως ασφαλίζονται τουλάχιστον δέκα άτομα-, και να συμπεριλάβει κεφάλαιο θανάτου, ανικανότητα από ατύχημα και νοσοκομειακό πρόγραμμα, με επιπλέον όφελος την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.

Διαβάστε επίσης

Σχολικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης: Πόσο κοστίζουν και τι καλύπτουν

Γονείς: Όλα τα SOS για την ασφάλιση των παιδιών

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής: Τι είναι και ποιους συμφέρει να την επιλέξουνΑπόρρητο Απόρρητο