homescreen

Ασφάλιση: Το σημαντικό έγγραφο που πρέπει να έχετε πριν υπογράψετε το ασφαλιστήριο

Ασφάλιση: Το σημαντικό έγγραφο που πρέπει να έχετε πριν υπογράψετε το ασφαλιστήριο


Μάριος Οικονόμου

Ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές που ορίζει ο ασφαλιστικός νόμος για το ενημερωτικό έγγραφο - οδηγό για την επιλογή του ιδανικού ασφαλιστηρίου

Ο νόμος σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μεριμνά τόσο για την κατεύθυνση προς την ιδανική επιλογή ως προς τις ανάγκες και δυνατότητες του υποψηφίου πελάτη όσο και την αποφυγή παρερμηνειών ενός ασφαλιστηρίου, μέσα από ένα διπλό προσυμβατικό πλέγμα προστασίας.

Το «συν Αθηνά και χείρα κίνει» φαίνεται να ταιριάζει «γάντι» στο πρώτο σκέλος, καθώς το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για τον διανομέα των ασφαλιστικών προϊόντων αλλά και την εμπειρία του. Κοντολογίς, ο διανομέας βαρύνεται με το καθήκον της λεπτομερούς και έγκυρης παροχής πληροφοριών προς ενδιαφερόμενους για απόκτηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου:

 • προτείνοντας ασφαλιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη όπως προκύπτουν από τις πληροφορίες που του έχει παράσχει ο τελευταίος
 • εξηγώντας τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, που επιτρέπει στον πελάτη να αποφασίσει για την σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει πρώτα ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές καλύψεις και τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • παρέχοντας στον πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν και εξηγώντας γιατί το προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Η συμβουλή παρέχεται εγγράφως και δωρεάν, στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη κατόπιν συμφωνίας των μερών καθώς και σε σταθερό μέσο πλην του χαρτιού είτε μέσω ιστοτόπου.

Σε δεύτερο βαθμό και για την αποφυγή πιθανών παρερμηνειών, το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν θα γίνει ο οδηγός του υποψηφίου προς σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το έγγραφο συντάσσεται από την ασφαλιστική επιχείρηση και πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του ενδιαφερόμενου -σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο- από τον διανομέα πριν τη σύναψη της σύμβασης. Ο «νομοθέτης» ορίζει τις προϋποθέσεις για την παραγωγή του επίμαχου ενημερωτικού εγγράφου, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να:

 • είναι αυτοτελές και σύντομο,
 • είναι σαφές και ευανάγνωστο, με χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους,
 • παραδίδεται έγχρωμο είτε σε ασπρόμαυρο αντίγραφο και να παραμένει ευανάγνωστο,
 • συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας,
 • είναι ακριβές και μη παραπλανητικό,
 • φέρει τον τίτλο «έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν» στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας,
 • περιλαμβάνει δήλωση ότι δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

Στο έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν πρέπει να αναγράφονται πάντα οι παρακάτω πληροφορίες:

 • το είδος της ασφάλισης, καθώς και την ονομασία του προϊόντος εφόσον υφίσταται,
 • περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ασφαλιζομένων κινδύνων, του ασφαλιζομένου ποσού και, όπου έχει εφαρμογή, του γεωγραφικού πεδίου, και περίληψη των εξαιρουμένων κινδύνων,
 • λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του ασφαλίστρου,
 • τις περιπτώσεις για τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης, πέραν των εξαιρουμένων κινδύνων,
 • τις υποχρεώσεις των μερών κατά την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης,
 • τις υποχρεώσεις των μερών κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης,
 • τις υποχρεώσεις των μερών σε περίπτωση αξίωσης για αποζημίωση,
 • τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, παραθέτοντας σχετικό παράδειγμα με ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης και
 • τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Διαβάστε επίσης: 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: Δεν είναι αυτό που συμφωνήσατε; Τι μπορείτε να κάνετε

Ασφαλιστικό συμβόλαιο: Κατανοείτε τους όρους; Γιατί είναι σημαντικό

Άλλαξαν οι όροι του ετήσιου συμβολαίου υγείας; Τι μπορείτε να κάνετεΑπόρρητο Απόρρητο