«Μη ούν μεριμνήσητε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει τα εαυτής» διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και τη θεία παραίνεση να αποφεύγουμε τις αγχώδεις σκέψεις για το αύριο, αφού η αυριανή ημέρα θα φροντίσει για τις υποθέσεις της και είναι αρκετά τα βάσανα της σημερινής. Αν και η προτροπή στοχεύει στην προστασία της ψυχικής μας γαλήνης, τα απρόοπτα της ζωής προσφέρονται για πολλές και δυσάρεστες ενίοτε ανατροπές, πολλώ μάλλον δε για όποιον βρίσκεται σε θέση μεγάλης ευθύνης.

Κάποιος που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πολυκατοικίας γνωρίζει καλά τι σημαίνει η ανάγκη υπευθυνότητας και το συνεχές άγχος που συνεπάγονται οι πολλές υποχρεώσεις του, από τη διατήρηση της ειρηνικής συνύπαρξης των ενοίκων, την τήρηση κανόνων όπως σεβασμός ωρών κοινής ησυχίας και τη διαχείριση παραπόνων έως την πρόληψη ατυχημάτων, την εξόφληση λογαριασμών κοινόχρηστων δαπανών, την επίβλεψη των τακτικών και εκτάκτων εργασιών όπως η καθαριότητα και η επισκευή κάποιας βλάβης, την είσπραξη των κοινοχρήστων από κάθε διαμέρισμα, τη μέριμνα για διοικητικά θέματα κ.α.

Η διαμεσολάβηση του διαχειριστή προς επίλυση διαφωνιών ή κάποιου ξαφνικού προβλήματος μπορεί να φέρει τη λύση. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση σοβαρών απειλών για ζητήματα που προέκυψαν και υπάγονται στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του όπως παραλείψεις ή και ψευδών κατηγοριών για παραβάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μπελάδες, για περιστατικά παρενόχλησης ή και βίας για τα οποία ενδέχεται να απαιτηθούν νομικές ενέργειες;

Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει και εδώ τη λύση, για να μπορέσετε να περάσετε τις γιορτινές ημέρες ανέμελοι, με λιγότερα άγχη και σκοτούρες.

Νομική Προστασία και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστών πολυκατοικίας

Τα συμβόλαια Νομικής Προστασίας Διαχειριστή Πολυκατοικίας λειτουργούν ως ασπίδα του διαχειριστή για να συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθεια εύρυθμης λειτουργίας της πολυκατοικίας. Οι παροχές προβλέπουν την κάλυψη για πλήθος περιπτώσεων όπως:

 • άρνηση καταβολής κοινοχρήστων από ένοικο ή συνιδιοκτήτη με οπότε εγείρεται αγωγή εναντίον του
 • άρνηση καταβολής από ένοικο ή συνιδιοκτήτη του μεριδίου που του αναλογεί για την κοινόχρηστη δαπάνη αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του κτιρίου, μόνωσης της ταράτσας κ.α.
 • ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις όπως παράλειψη απεντόμωσης ή ποινικά αδικήματα από αμέλειά του που υπάγονται στα καθήκοντά του
 • κατηγορείται ως υπεύθυνος για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από ατυχήματα συνέβησαν σε τρίτους μέσα και έξω από την πολυκατοικία, σε κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους∗ όπως από πτώση μαρμάρων λόγω κακής συντήρησης του κτιρίου, ολισθηρή σκάλα κ.α.
 • το φορτίο πετρελαίου ήταν ελλιπές ή το χρωματισμός των κοινόχρηστων χώρων ήταν κακής ποιότητας
 • τρίτοι προκαλούν ζημιές στους κοινοχρήστους χώρους και εγείρονται απαιτήσεις για αποζημίωση από τον ίδιο
 • όταν προβεί σε αγορά κοινόχρηστου μηχανήματος όπως καυστήρας που όμως αποδείχτηκε ελαττωματικό.

Η ασφάλιση καλύπτει τον διαχειριστή έως το το ποσό των 20.000€ ενδεικτικά ανά ασφαλιστική περίπτωση για έξοδα που περιλαμβάνουν τα δικαστικά, αμοιβή δικηγόρου, αποζημιώσεις δικαστικών επιμελητών, κληθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων για την επιδικασθείσα στον αντίδικο δαπάνη κ.ο.κ. Επιπλέον καλύπτονται: υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, διεκδίκηση οφειλόμενων κοινοχρήστων, εξωδικαστικός συμβιβασμός της ζημίας του ασφαλισμένου κ.α. Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει συνήθως εξειδικευμένους δικηγόρους για την κάθε περίπτωση, ωστόσο προσφέρται συχνά η δυνατότητα συνεργασίας με προσωπικό δικηγόρο κατόπιν ωστόσο σχετικής ενημέρωσης και συμφωνίας.

Η ασφάλιση για Αστική Ευθύνη του διαχειριστή από την άλλη, περιλαμβάνει παροχές για ομαδικό ατύχημα (από 60.000€ έως 90.000€ ενδεικτικά), σωματικές βλάβες ή θάνατο (από 20.000€ έως 30.000€ ενδεικτικά), υλικές ζημιές (6.00 € – 9.000€), ομαδικό ατύχημα (60.000€-90.000€) αλλά και σύνολο ευθύνης της εταιρείας (ενδεικτικά έως 90.000€).

Ασφάλιση Κοινόχρηστων Χώρων

Στον κανονισμό των περισσότερων νέων πολυκατοικιών προβλέπεται η υποχρεωτική Ασφάλιση Κοινόχρηστων Χώρων, για την οποία συνήθως μεριμνά ο διαχειριστής. Ωστόσο, πρόκειται για ξεχωριστό προϊόν που προβλέπει κάλυψη για το σύνολο των ενοίκνω/ιδιοκτητών για περιπτώσεις όπως:

 • πυρκαγιά, καπνός, πλημμύρα και φυσικά φαινόμενα (θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισμός)
 • έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία
 • βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ή ηλεκτρικών συσκευών
 • βλάβες από πτώση δένδρων, στύλων συνεπεία θύελλας
 • αστική ευθύνη για υλικές ζημιές
 • απεργίες, οχλαγωγίες, στάσεις, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες
 • ζημιές κτιρίου από απόπειρα διάρρηξης
 • πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων αυτού
 • κάλυψη ζημιών για το κτίριο σε αξία αντικατάστασης καινούργιου
 • έξοδα για την κατεδάφιση ή/και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημιά που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό της αποκατάστασης της ζημιάς.

Βέβαια πολλά προγράμματα για την ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων προβλέπουν τη νομική προστασία του διαχειριστή ως πρόσθετη παροχή, ωστόσο για όποιον θέλει να έχει καλυμμένα τα νώτα του για ατυχήματα στα οποία μπορεί να φέρει ευθύνη ο ίδιος ή να κατηγορηθεί για αυτά, θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του ασφαλιστικού του συμβούλου.

Κόστος και περιορισμοί

Στην αγορά υπάρχουν πολλά προγράμματα που καλύπτουν όλες ή τις περισσότερες περιπτώσεις σε προνομιακές τιμές. Ενδεικτικά, κυκλοφορούν ασφαλιστικά προϊόντα με προσιτά ετήσια ασφάλιστρα στα 50€, 60€ ή 80 €, αν και τα όρια της κάλυψης και ο αριθμός των διαμερισμάτων είναι που θα καθορίσουν το ύψος τους. Από τα 200€ μπορεί πάλι να εκκινά το κόστος ενός πλήρους ασφαλιστικού προγράμματος που συμπεριλαμβάνει δαπάνες τη διεκδίκηση οφειλόμενων κοινοχρήστων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι συχνά αναγράφονται εξαιρέσεις και περιορισμοί στα σχετικά συμβόλαια, όπως μη κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι του διαχειριστή κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών – γραφείων έναντι τρίτων συνεπεία ζημιών σε κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, νομίσματα, χαρτονομίσματα, επιταγές, έγγραφα, παραστατικά, αντικείμενα που κρίνονται πολύτιμα με καλλιτεχνικά ή υποκειμενικά κριτήρια κ.α., καθώς επίσης και τα μέλη της οικογένειάς του διαχειριστή που δεν θεωρούνται τρίτοι εφόσον συγκατοικούν είτε έχουν οικονομική εξάρτηση.

Επιπλέον, των κριτηρίων για εφαρμογή της ασφάλισης ενδέχεται να απάδουν ζημιές και απαιτήσεις που οφείλονται σε στη μη τήρηση όλων των τεχνικών και επιστημονικών προδιαγραφών λειτουργίας, ασφάλειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και των ανελκυστήρων και τη μη ύπαρξη σε ισχύ όλων των απαραίτητων και απαιτούμενων αδειών λειτουργίας.

∗Οι εταιρείες συνήθως προσδιορίζουν τους κοινόχρηστους χώρους και συνήθως περιλαμβάνουν την είσοδο, τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, το μηχανοστάσιο, τα ασανσέρ και τις σκάλες (κλιμακοστάσιο) αλλά και εξωτερικούς χώρους όπως οι τοίχοι, η στέγη, η ταράτσα, οι καπνοδόχοι και ο σκελετός της πολυκατοικίας. 

 

Διαβάστε επίσης

Άμεση Ιατρική Βοήθεια: Όλα όσα παρέχει αυτό το πακέτο

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων: Αναμένεται το πλαίσιο που θα συγκρατεί τις αιφνιδιαστικές αυξήσεις

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε