homescreen

Αμυγδαλές και Κρεατάκια: Πότε το συμβόλαιο υγείας καλύπτει την επέμβαση

Αμυγδαλές και Κρεατάκια: Πότε το συμβόλαιο υγείας καλύπτει την επέμβαση


Μάριος Οικονόμου

Τα κρεατάκια και οι αμυγδαλές αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα σε μικρά παιδιά όπως και ενήλικες που δεν προέβησαν στην αναγκαία αντιμετώπισή τους. Διαβάστε πώς καλύπτεται η διαδικασία από τα συμβόλαια υγείας

Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια (αδενοειδείς εκβλαστήσεις) αποτελούν λεμφικό ιστό που συμμετέχει στην άμυνα του οργανισμού έναντι των λοιμώξεων. Οι πρώτες βρίσκονται στα πλάγια τοιχώματα του φάρυγγα (στοματογάρυγγας) ενώ τα δεύτερα στο οπίσθιο τοίχωμα της μύτης (ρινοφάρυγγας).

Αμυγδαλίτιδα, περιαμυγδαλικό απόστημα και λοίμωξη με στρεπτόκοκκο είναι ενδεικτικά προβλήματα που προκαλούνται στις αμυγδαλές και αποσυντονίζουν την καθημερινότητα των ασθενών οδηγώντας ενίοτε σε δυσκολία κατάποσης, πυρετό και έντονη κατάπτωση. Τα κρεατάκια, μια ακόμη αμυγδαλή ουσιαστικά, αποτελούν εκ των συχνότερων «πονοκεφάλων» ενός γονέα με μικρό παιδί ενώ το πρόβλημα μπορεί να μετατεθεί και στην ενήλικη ζωή εάν δεν αντιμετωπιστεί κατά την παιδική ηλικία.

Η αναγκαιότητά της χειρουργικής τους αφαίρεσης θα προκύψει από το μέγεθός τους ή από τη συχνότητα, τον τύπο και τη σοβαρότητα των λοιμώξεων που προκαλούν. Επί παραδείγματι, όταν διογκώνονται υπερβολικά μπορούν να φράξουν τη δίοδο στο φάρυγγα με αποτέλεσμα έντονο ροχαλητό είτε άπνοιες που σχετίζονται με κακή οξυγόνωση του οργανισμού. Στην περίπτωση πάλι συχνών λοιμώξεων και χρόνιων φλεγμονών όπως και αποστήματος, είναι πιθανές οι επιπλοκές προς άλλα όργανα όπως οι νεφροί, η καρδιά και οι αρθρώσεις.

Τι καλύπτει το συμβόλαιο υγείας

Η αμυγδαλεκτομή που συνδυάζεται συνήθως με την αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) προτείνεται σε μικρές ηλικίες, άνω των 2 ετών, καθώς και σε οποιαδήποτε ηλικία εφόσον κρίνεται ιατρικώς αναγκαία.

Στα ασφαλιστήρια υγείας, η επέμβαση εντοπίζεται συνήθως με τον όρο «Αμυγδαλές, Αδενοειδής Εκβλαστήσεις, Κρεατάκια», παθήσεις για τις οποίες μεσολαβεί αναμονή κάποιων μηνών από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου μέχρι να αποζημιωθούν. Η αναμονή ισχύει για ενήλικους και ανήλικους ασφαλισμένους.

Η εταιρεία θα καλύψει τα έξοδα της νοσηλείας και του χειρουργείου καθώς και δαπάνες για την πάθηση που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν της επέμβασης. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η απουσία της παθολογικής κατάστασης πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου είτε η αποδεδειγμένη άγνοια του γονέα/συμβαλλόμενου για πιθανή βλάβη των αμυγδαλών.

Ιατρική αμοιβή και νοσηλεία

Η αποζημίωση για τις αμοιβές του χειρουργού και αναισθησιολόγου που θα αναλάβουν την επέμβαση αφαίρεσης των αμυγδαλών ορίζεται στους σχετικούς πίνακες των συμβολαίων υγείας και ως προς τη σοβαρότητα συγκαταλέγεται στις μεσαίες επεμβάσεις. Μπορείτε να διαβάσετε τα συνήθη όρια κάλυψης στα συμβόλαια υγείας εδώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην απαλλαγή, το ποσό δηλαδή που θα κληθούν να καταβάλουν προτού αναλάβει τις δαπάνες η ασφαλιστική εταιρεία. Με δεδομένο πως ο ασθενής δεν χρήζει συνήθως νοσηλείας μετά την επέμβαση και η παραμονή στο νοσοκομείο περιορίζεται σε λίγες ώρες αναλόγως την περίπτωση, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν διαφορετικά το περιστατικό εφόσον οι γονείς επιλέξουν κάποιο Ειδικό Συμβεβλημένο Νοσοκομείο ή δημόσια δομή.

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστήρια Υγείας: Ποια έξοδα νοσηλείας καλύπτουν

Θέλετε να αλλάξετε το συμβόλαιό σας: Όλα όσα πρέπει να προσέξετεΑπόρρητο Απόρρητο