Μόλις έφτασε με το ταχυδρομείο το νέο ετήσιο ανανεούμενο συμβόλαιο υγείας. Του ρίχνετε μια ματιά προσπαθώντας μάταια να διακρίνετε τροποποιήσεις. Τις περισσότερες φορές, μπλεγμένοι στα γρανάζια της καθημερινότητας, αμελούμε να συγκρίνουμε τους νέους όρους και το ύψος των ασφαλίστρων με το περυσινό συμβόλαιο. Η πιο εύκολη κίνηση είναι να πάρουμε τηλέφωνο τον ασφαλιστή μας και να τον ρωτήσουμε αν αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα ή άλλαξαν κάποιοι όροι. Όμως και εκείνος θα πρέπει να μπει στο σύστημα και να δει το συμβόλαιό σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε την απάντησή του πριν υπογράψετε το νέο συμβόλαιο.

Αυτό που συμβουλεύουν οι έμπειροι ασφαλιστές είναι κατά την αρχική σύναψη του συμβολαίου υγείας να ενσωματώσετε μια συμπληρωματική παροχή την οποία διαθέτουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες. Η παροχή που αυξάνει βέβαια κατά τι το ασφάλιστρό σας ονομάζεται «εγγύηση διατήρησης των όρων του συμβολαίου» και σας προστατεύει από τις τυχόν αλλαγές που αποφασίζει η ασφαλιστική εταιρία.

Σας προστατεύει και από την αύξηση των ασφαλίστρων; Όχι καθώς κάθε χρόνο οι εταιρίες αυξάνουν το ασφάλιστρο εξαιτίας του «ιατρικού πληθωρισμού» αλλά και της ηλικίας του ασφαλισμένου.

Σε γενικές γραμμές πριν υπογράψετε το νέο συμβόλαιο πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής:

-Κάθε χρόνο που ανανεώνεται το ετήσιο συμβόλαιο υγείας, η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους, να αυξήσει τα ασφάλιστρα η να δηλώσει ότι καταργεί ένα πρόγραμμα και το αντικαθιστά με ένα καινούργιο προϊόν. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων και σε καμία περίπτωση έναν συγκεκριμένο. Από την πλευρά του ο ασφαλισμένος, μπορεί να αποδεχτεί τις αλλαγές η να αποχωρήσει.

Αύξηση ασφαλίστρων: η ετήσια αύξηση του ασφαλίστρου συνάδει με την πολιτική της κάθε εταιρίας. Μια αύξηση 3-4% οφείλεται στην αύξηση του κόστους των ιατρικών υπηρεσιών λόγω της εξέλιξης των επιστημονικών μεθόδων ( πχ πυρηνική ιατρική) και της μεταβολής των τιμολογίων των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Συγκεκριμένα, μπορεί να αυξηθεί το κόστος των νοσηλειών, οι τιμές δωματίου, οι τιμές των φαρμάκων και των υλικών που απαιτούνται για τη νοσηλεία, τις αμοιβές γιατρών, το κόστος των εφαρμοζόμενων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τα νοσηλευτήρια.

Η εταιρία πρέπει να συνυπολογίσει όλα τα προηγούμενα με αποτέλεσμα να αυξήσει τα ασφάλιστρα προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για το σύνολο των ασφαλιστηρίων υγείας.

Επιπλέον το ασφάλιστρο αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή ο 30χρονος ασφαλισμένος θα έχει ελάχιστη επιβάρυνση ενώ ο 55χρονος θα δει μια αύξηση 5-6%.

Επίσης κάθε εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ένα πρόγραμμα υγείας ετήσιας διάρκειας. Σε αυτήν την περίπτωση η κάθε εταιρεία δεσμεύεται να γνωστοποιήσει στους ασφαλισμένους τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού προγράμματος που θα αντικαταστήσει το παλαιό ενώ δίδεται και ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ώστε να αποφασίσει ο ασφαλισμένος την συνέχιση της ασφάλισης του με τους νέους όρους. Επισημαίνεται πως η κατάργηση ενός προγράμματος υγείας αφορά το σύνολο των συμβολαίων που διατηρούνται σε ισχύ και σε καμία περίπτωση ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο.

Επομένως αν δε δέχεστε τους όρους του νέου συμβολαίου μπορείτε εντός προθεσμίας ενός μηνός η και 45 ημερών να γνωστοποιήσετε στην εταιρία την αποχώρησή σας.

Διαφορετικά θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (συνήθως εκπνέει σε ένα μήνα) να καταβάλλεται τα ασφάλιστρά σας για να είναι ενεργό το συμβόλαιο.

Διαβάστε επίσης: 

Προγράμματα υγείας για παιδιά: Πλήρης κάλυψη με προσιτά ασφάλιστρα

Ασφάλιστρα Συμβολαίου: Αυξάνονται σε περίπτωση ασθένειας; Τι αλλάζει