Τα πλαφόν στις αμοιβές των γιατρών, οι αμοιβές της αποκλειστικής νοσοκόμας και τα έξοδα για το δωμάτιο και την τροφή είναι σημαντικά κεφάλαια που πρέπει να προσέξετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο υγείας για να μην πέσετε σε παγίδες και χρειαστεί να πληρώσετε από την τσέπη σας. Συγκεκριμένα:

  • τα πλαφόν στις αμοιβές των ιατρών
  • ο αριθμός των ημερών που δικαιούστε αποκλειστική νοσοκόμα
  • τα έξοδα για το κρεβάτι (δωμάτιο και τροφή).

Όπως είναι γνωστό ισχύει ένα ανώτατο όριο στις αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων καθώς και στα έξοδα για το δωμάτιο. Αυτό συμβαίνει κυρίως για να αποφεύγονται υπέρογκες απαιτήσεις από χειρουργούς και νοσοκομεία. Τα όρια αυτά αναγράφονται στον λεγόμενο πίνακα αμοιβών και παροχών και πρέπει να είναι γνωστά στον ασφαλισμένο. Προσοχή γιατί ένας πίνακας παροχών που λέει ότι πληρώνει 100% των κανονικών και συνηθισμένων εξόδων, δεν σημαίνει ότι καλύπτει όλα τα έξοδα 100%. Δηλαδή αν για μια εγχείρηση αμυγδαλών το κόστος σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρία είναι 1.000€ και ο γιατρός σας αποφασίσει να χρεώσει 1.500€ είναι σίγουρο ότι δε θα αποζημιωθείτε για την επιπλέον αμοιβή.

Η χρήση της νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας είναι δυστυχώς αναγκαία σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών, είτε νοσηλεύονται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Τα προγράμματα υγείας των περισσότερων εταιριών καλύπτουν τα έξοδα αποκλειστικών νοσοκόμων, ακόμα και τρεις βάρδιες ημερησίως σε βαριές περιπτώσεις. Το συμβόλαιο συνήθως αναγράφει το ημερήσιο όριο κάλυψης εξόδων (πχ έως 150 ευρώ ημερησίως).

Για το δωμάτιο και την τροφή, καλύπτονται οι δαπάνες με ανώτατο όριο το ποσό χρέωσης από το νοσοκομείο για τη θέση νοσηλείας.

Δείτε με προσοχή τα όρια ώστε να υπολογίσετε τι πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας αν χρειαστεί. Η προσεκτική ανάγνωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας είναι βασανιστική διαδικασία αλλά απαραίτητη για να μην πέσετε σε παγίδες. Η γκάμα των παροχών ως εκ τούτου και των αντίστοιχων αστερίσκων που πρέπει να προσέξετε είναι μεγάλη.