Για να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά του παιδιού σας κατά την προσχολική ηλικία, είναι χρήσιμο να καταλάβετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. Οι πληροφορίες αυτές θα σας βοηθήσουν να διαχωρίσετε τη φυσιολογική συμπεριφορά από εκείνη που θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως απείθαρχη.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια στη δομή του εγκεφάλου, τη χημεία του σώματος και τις ορμόνες, καθώς επίσης και ότι οι διαφορές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την ξεχωριστή συμπεριφορά κάθε φύλου. Ο εγκέφαλος των αγοριών, για παράδειγμα, αναπτύσσεται πιο αργά από εκείνον των κοριτσιών. Στα αγόρια, η αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, η οποία ελέγχει τη σκέψη, αναπτύσσεται πιο αργά από τη δεξιά, η οποία ελέγχει την αντίληψη του χώρου. Το αποτέλεσμα είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου να είναι λιγότερο πλήρης στα αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια, κι έτσι τα πρώτα να παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές μεγαλύτερες ικανότητες στα μαθηματικά και στη λογική απ’ ό,τι στη γλώσσα και στην ανάγνωση.

Ο εγκέφαλος των κοριτσιών παρουσιάζει πιο ομαλή ανάπτυξη, πράγμα που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν και τα δύο ημισφαίρια σε δραστηριότητες όπως είναι η ανάγνωση και η συναισθηματική αντίληψη. Η δραστηριότητα του θηλυκού εγκεφάλου είναι σχεδόν συνεχής, πράγμα που επιτρέπει στα κορίτσια να αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες στις πολλαπλές εργασίες. Επίσης ο εγκέφαλος των κοριτσιών εκκρίνει περισσότερη σεροτονίνη, μία ουσία νευροδιαβίβασης που κάμπτει  την επιθετικότητα.

Από την άλλη, ο εγκέφαλος των αγοριών εκκρίνει περισσότερη τεστοστερόνη, μία ορμόνη που δίνει ώθηση στην επιθετικότητα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αγόρια να αναζητούν την άμεση ικανοποίηση (τρώνε πιο γρήγορα, πηδούν από τη μία δραστηριότητα στην άλλη), να μεταβαίνουν πιο γρήγορα στην επίλυση προβλημάτων (ακόμα και σε συνθήκες ισχυρής συναισθηματικής φόρτισης) και να ασχολούνται με δραστηριότητες που δημιουργούν ένταση (αθλήματα, αναμετρήσεις και παιχνίδια). Οι τάσεις αυτές επιτρέπουν στα αγόρια να απελευθερώνουν τη συσσωρευμένη ενέργεια.

Μερικές επιπλέον συνηθισμένες διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια είναι οι εξής:

1. Τα αγόρια προτιμούν να επικεντρώνονται σε μία μόνο δραστηριότητα και αντιδρούν με μεγαλύτερη επιθετικότητα όταν τα διακόπτουν.

2. Οι κινητικές δραστηριότητες των κοριτσιών κορυφώνονται πιο αργά, παρουσιάζουν μικρότερη ένταση και διαρκούν περισσότερο.

3. Τα αγόρια δημιουργούν και παίζουν παιχνίδια που απαιτούν περισσότερο χώρο και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να βρίσκονται έξω από το σπίτι.

4. Η προσοχή που δίνουν τα κορίτσια στα αντικείμενα είναι λιγότερο φευγαλέα και περισσότερο παθητική.

5. Τα κορίτσια βασίζονται περισσότερο στις πέντε αισθήσεις τους απ’ ό,τι τα αγόρια.

6. Τα αγόρια αντεπεξέρχονται καλύτερα στις οπτικές πληροφορίες που λαμβάνουν από το αριστερό μάτι, το οποίο συνδέεται με το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου.

7. Στην ηλικία των 5 ετών, τα κορίτσια προηγούνται των αγοριών κατά έξι μήνες στη συνολική ανάπτυξη.

8. Το αγόρι που θεωρεί ότι διαθέτει σωματική δύναμη αναζητά παιχνίδια σκληρά και με έντονη σωματική δραστηριότητα.

9. Τα αγόρια που αισθάνονται ασφαλή και ικανά αποζητούν την ανεξαρτησία τους νωρίτερα απ’ ό,τι τα κορίτσια.

Πηγή: Πειθαρχία χωρίς ξύλο και φωνές, Γιούνελ Μπάρμπαρα, Γουαίκοφ Τζέρρυ, εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ