Το 86%  των γονέων αναγνωρίζουν το μεγάλο χρονικό διάστημα που περνούν τα παιδιά τους παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, αγνοούν ωστόσο τον ακριβή χρόνο που ξοδεύουν τα δικά τους παιδιά, αποκαλύπτουν στοιχεία από τις απαντήσεις 963 γονέων που είχαν τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 13-18 ετών. Επιπλέον, διπλάσιος αριθμός εφήβων παίζουν σε καθημερινή βάση τρεις ή παραπάνω ώρες βιντεοπαιχίδια σε αντίθεση με τα συνομήλικά τους κορίτσια, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων.

Συνολικά, οι γονείς αναφέρθηκαν και σε άλλες πτυχές τους καθημερινού βίου των εφήβων που επηρεάζονται από την ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια, όπως οι οικογενειακές δραστηριότητες και η καθημερινή επαφή (46%), ο ύπνος (44%), η μελέτη στο σπίτι (34%), οι φιλικές σχέσεις με συνομηλίκους που δεν παίζουν βιντεοπαιχνίδια (33%) και οι εξωσχολικές δραστηριότητες (31%).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον παιδίατρο Gary Freed, επικεφαλής της έρευνας, οι γονείς δεν έχουν ακριβή εικόνα της σχέσης των παιδιών τους με τα βιντεοπαιχνίδια, αγνοώντας συχνά τον υπερβολικό χρόνο που ξοδεύουν στην ηλεκτρονική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, από τους γονείς παιδιών που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια σε καθημερινή βάση, μόλις το 13% θεωρεί πως το παιδί τους ξεπερνά τα όρια, ενώ το 78% θεωρεί πως ο χρόνος ενασχόλησης με αυτά είναι στα λογικό και σύνηθες χρονικό πλαίσιο.

Η επίδραση των βιντεοπαιχνιδιών

Σύμφωνα με τα ευρήματα, 71% των γονέων βρίσκει κάποιο θετικό αντίκτυπο στην ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια, ενώ ένα 44% προσπαθεί να απομακρύνει τα παιδιά του από τη συνήθεια αυτή, παροτρύνοντάς τα να προτιμούν το σωματικό παιχνίδι με τους φίλους τους, είτε απαγορεύοντας τα βιντεοπαιχνίδια στο δωμάτιό τους.

Άλλες στρατηγικές περιορισμού αποτελούν η παρότρυνση για άλλες φυσικές δραστηριότητες (75%), ο χρονικός περιορισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (54%), η παροχή άλλων κινήτρων προς περιορισμό της ενασχόλησης με βιντεοπαιχνίδια (23%) και η απόκρυψη της κονσόλας βιοντεοπαιχνιδιών (14%).

Κατά τον ειδικό, ενώ η ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια σε λογικό πλαίσιο είναι διασκεδαστική, η υπερβολή αποδεικνύεται επιβλαβής σε διάφορους τομείς της έφηβης ζωής, ιδίως σε εφήβους με διάσπαση προσοχής.

Εφιστώντας την προσοχή στους γονείς, ο παιδίατρος Gary Freed προτείνει στους γονείς να παίξουν και οι ίδιοι μαζί με τα παιδιά τους βιντεοπαιχνίδια, δημιουργώντας έτσι έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας μέσω του οποίου θα μπορούν να πραγματοποιήσουν συζητήσεις γύρω από τα όρια και την επιρροή των βιντεοπαιχνιδιών στην ασφάλεια, την υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις ή τις σχολικές επιδόσεις.