Η μυωπία παρουσίασε αυξητικές τάσεις στα παιδιά την περίοδο της πανδημίας, γεγονός που οφείλεται και στο μειωμένο χρόνο που περνούσαν τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τα νέα ερευνητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο British Journal of Ophthalmology και αφορούσαν παιδιά από το Χόνγκ Κονγκ.

Η αυξανόμενη αυτή διαθλαστική ανωμαλία στα παιδιά ανησυχεί τους επιστήμονες, καθώς αυξάνεται και ο κίνδυνος εξασθένισης της όρασης αργότερα στη ζωή τους, που θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε τύφλωση.

Οι επιστήμονες μελέτησαν την όραση 1793 παιδιών, μέρος της έρευνας Hong Kong Children Eye Study (HKCES), μια συνεχιζόμενη έρευνα πληθυσμού σχετικά με τις αλλαγές που παρατηρούνται στην όραση των μικρών παιδιών ηλικίας 6 εώς 8 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, 709 παιδιά επιλέχθηκαν από τους ερευνητές στις αρχές της πανδημίας και τέθηκαν υπό παρακολούθηση για περίπου 8 μήνες. Τα υπόλοιπα 1084 παιδιά υπήρξαν μέρος της έρευνας ήδη πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και η κατάστασή τους παρακολουθήθηκε για περίπου τρία χρόνια.

Για την έκβαση των αποτελεσμάτων, οι ερευνητές μέτρησαν την οπτική οξύτητα των παιδιών, την ικανότητά τους δηλαδή να βλέπουν καθαρά, και έλαβαν υπόψιν τους τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα παιδιά σχετικά με τον τρόπο ζωής τους και τον χρόνο που περνούσαν σε εξωτερικούς χώρους.

Διαπίστωσαν ότι σχεδόν 1 στα 5 παιδιά (το 19.5%) από την ομάδα των παιδιών που εξετάσθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας εμφάνισαν μυωπία την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου του 2020 και Αυγούστου του ίδιου χρόνου, σε σύγκριση με τα παιδιά που μελετήθηκαν πρίν την πανδημία, με ένα στα τρία (37%) παιδιά να εμφανίζουν μυωπία σε διάστημα τριών χρόνων. Επιπλέον, τα νέα περιστατικά μυωπίας ήταν περισσότερα στην ομάδα που εξετάσθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η συχνότητα εμφάνισης της μυωπίας κατά τη διάρκει μόλις ενός έτους ήταν 28%, 27%και 26%, αντίστοιχα, όσον αφορά τα παιδιά 6, 7 και 8 ετών για τα παιδιά που ανήκαν στην ομάδα της πανδημίας, σε σύγκριση με 17%, 16% και 15%, αντίστοιχα, για τα παιδιά 6, 7 και 8 ετών στην ομάδα που ελέγθηκε πριν τον κορωνοϊό.

Τα ευρήματα αυτά δικαιολογούνται ίσως και από τη μείωση του χρόνου που πέρασαν τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους, που μειώθηκε σχεδόν στο μισό, από την μια ώρα και 15 λεπτά σε μόλις 24 λεπτά. Αντίθετα, ο χρόνος που περνούσαν τα παιδιά σε μια οθόνη αυξήθηκε από τις σχεδόν 2,5 ώρες σε περίπου 7 ώρες.

Σύγκρινοντας τα στοιχεία της προκειμένης μελέτης με τα στοιχεία της προηγούμενης μελέτης των ερευνητών, οι επιστήμονες παρατήρησαν μικρή αύξηση της μυωπίας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, το 13% των παιδιών εμφάνισε μυωπία σε διάστημα ενός έτους πριν την πανδημία, με το ποσοστό αυτό, σε διάστημα μόλις 8 μηνών, να φτάνει στο 19.5%, ρίχνοντας περισσότερο φως στη σύνδεση του τρόπου ζωής στην περίοδο της πανδημίας και τις διαταραχές της όρασης στα παιδιά.

Διαβάστε επίσης:

Αύξηση μυωπίας και τρία ακόμη προβλήματα των ματιών εν μέσω lockdown

Μυωπία: Γιατί αυξάνεται παγκοσμίως – Πώς το παιδί θα γλιτώσει τα γυαλιά