Αρκετοί άνδρες παίρνουν φάρμακα για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης, όπως είναι η συχνή ούρηση, η ακράτεια και η νυκτουρία (επείγουσα έγερση κατά τον βραδινό ύπνο).
Ωστόσο, μια πρόσφατη αμερικανική μελέτη που μπορείτε να δείτε εδώ υποδηλώνει ότι η ενσωμάτωση συμπεριφορικής θεραπείας στο ευρύτερο θεραπευτικό σχήμα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν περισσότερους από 200 άνδρες (μέσος όρος ηλικίας 64 ετών) με υπερδραστήρια συμπτώματα της ουροδόχου κύστης και τους χώρισαν τυχαία σε τρεις ομάδες. Μία ομάδα έλαβε μόνο φαρμακευτική θεραπεία. Η δεύτερη ομάδα έλαβε μόνο συμπεριφορική θεραπεία, η οποία συνίστατο στην εκμάθηση πυελικών ασκήσεων και τεχνικών χαλάρωσης για την καταστολή των παρορμήσεων και την πρόληψη της απώλειας ούρων. Η τρίτη ομάδα έλαβε και συμπεριφορική και φαρμακευτική θεραπεία.

Μετά από έξι εβδομάδες, η συχνότητα ούρησης, το επείγον και η νυκτουρία βελτιώθηκαν περισσότερο στην ομάδα συνδυασμένης θεραπείας, δηλαδή στην τρίτη ομάδα. Συγκεκριμένα, τα άτομα στην τρίτη ομάδα μείωσαν τον αριθμό των επεισοδίων ακράτειας κατά 79% κατά μέσο όρο, ενώ όσοι συμμετείχαν στα άλλα δύο γκρουπ μείωσαν τα επεισόδια ακράτειας κατά 52% μεσοσταθμικά.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η προσθήκη συμπεριφορικής θεραπείας μπορεί να επιτρέψει στους άνδρες που λαμβάνουν φάρμακα για την υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη να χρησιμοποιούν χαμηλότερες δόσεις των φαρμάκων, γεγονός που μπορεί να μειώσει και τις σχετικές παρενέργειες όπως ξηροστομία και δυσκοιλιότητα.

Σημειωτέον, ο όρος «συμπεριφοριστική» αναφέρεται στην σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μορφών συμπεριφοράς και των συνθηκών μέσα στις οποίες εμφανίζονται. Βασική αρχή της είναι ότι η κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη και για αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μία νέα διαδικασία μάθησης.