Παρότι οι αθλήτριες που φοιτούν σε αμερικανικά κολέγια φαίνονται σε εξαιρετικά καλή φυσική κατάσταση, εντούτοις φαίνεται ότι διατρέχουν σημαντικό καρδιαγγειακό κίνδυνο όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στην Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας που διεξάγεται μαζί με το Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας (ACC.20/WCC).

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας σε μια ομάδα του πληθυσμού που έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί.

Λίγες έρευνες έχουν εστιάσει στην καρδιά των γυναικών αθλητριών και τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν σε θνησιμότητα σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού επισημαίνει η επικεφαλής ερευνήτρια Cecil Rambarat από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Στη μελέτη αντλήθηκαν στοιχεία από 329 αθλήτριες που συμμετείχαν στα αθλήματα των Πανεπιστήμιων της Φλόριντα και της Τζόρτζια. Η αρτηριακή τους πίεση μετρήθηκε πριν την συμμετοχή τους στα αθλήματα και ταξινομήθηκε με βάση τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας που ορίζουν τη φυσιολογική πίεσης ως κάτω από 120 mm Hg η συστολική και κάτω από 80 mm Hg η διαστολική. Αυξημένη πίεση θεωρείται όταν οι τιμές είναι 120-129 mm Hg η συστολική και λιγότερο από 80 mm Hg η διαστολική, ενώ υπέρταση σταδίου ένα υπάρχει όταν η συστολική κυμαίνεται σε 130-139 mm Hg και η διαστολική σε 80-89 mm Hg. Υπέρταση σταδίου 2 ορίζεται όταν η συστολική είναι 140 mm Hg systolic ή άνω και η διαστολική 90 mm Hg ή περισσότερο.

Η ανάλυση έδειξε ότι 47% των αθλητριών είχαν τιμές αρτηριακής πίεσης άνω των φυσιολογικών ορίων, ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 5-10% που απαντάται στον γενικό πληθυσμό των γυναικών νεαρής ηλικίας. Από το σύνολο αυτών των γυναικών το 61% είχαν υψηλή πίεση, το 38% είχα τιμές υπέρτασης σταδίου 1 και το 1% υπέρταση σταδίου 2.

Οι ερευνητές έχουν μείνει έκπληκτοι με τα ποσοστά που διαπίστωσαν και εκτιμούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ενώ τίθεται επί τάπητος και το ενδεχόμενο λήψης αντιυπερτασικής αγωγής για ορισμένους ασθενείς από νεαρή ηλικία.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης διαφορές στις τιμές της πίεσης μεταξύ αθλητριών διαφορετικών αθλημάτων καθώς και με διαφορετικούς βαθμούς δυναμικής κίνησης (χρόνος ενεργής κίνησης) σε αντιδιαστολή με πιο στατικά συστατικά (εκρήξεις έντονης άθλησης κόντρα σε στατικό αντικείμενο ή δύναμη). Για παράδειγμα οι γυναίκες που έπαιζαν softball – ένα σπορ με χαμηλή στατική κίνηση και μέτρια δυναμική – είχαν υψηλότερη συχνότητα υπέρτασης συγκριτικά με εκείνες που έκαναν ενόργανη που έχει υψηλή στατική κίνηση και χαμηλή δυναμική και οποίες είχαν φυσιολογικές τιμές πίεσης.

Προηγούμενες μελέτες σε άνδρες έχουν δείξει ότι πολλοί έχουν μεγαλοκαρδία και λιγότερους παλμούς σε ηρεμία, ένα μοτίβο γνωστό ως αθλητική καρδιά. Η νέα έρευνα προσθέτει το δεδομένο ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν μοναδικά καρδιαγγειακά χαρακτηριστικά που πρέπει να εξεταστούν σε περισσότερο βάθος.

Στους περιορισμούς της μελέτης αναφέρεται το μικρό δείγμα των αθλητριών, καθώς και ότι λήφθηκε μόνο μια τιμή πίεσης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Οι επίσημες οδηγίες απαιτούν τη μέτρηση της πίεσης σε δυο τουλάχιστον χρονικές στιγμές για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της υπέρτασης.