Τι καθορίζει το φύλο του παιδιού; Η επιστήμη έχει δώσει πολλές απαντήσεις. Κάποιοι επιστήμονες έχουν υποστηρίξει πως το φύλο καθορίζεται από τον πατέρα, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί κάποιο τέτοιο γονίδιο. Άλλοι έχουν υποδείξει ότι το φύλο προσδιορίζεται από κληρονομικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ευνοήσουν το ένα φύλο έναντι του άλλου. Για παράδειγμα, κατά καιρούς έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ψηλότεροι γονείς έχουν την τάση να φέρνουν στον κόσμο αγόρια, οι πιο όμορφοι περισσότερα κορίτσια, θεωρίες που όμως έχουν δεχθεί κριτικές. Μια άλλη υπόθεση θέλει τις ορμόνες των γονέων τη στιγμή της σύλληψης να επηρεάζουν το φύλο.

Ωστόσο, νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the Royal Society Β και η οποία έλαβε υπ’ όψιν κατά την έρευνα τα στοιχεία του συνολικού πληθυσμού της Σουηδίας από το 1932, ισχυρίζεται ότι το φύλο των απογόνων είναι καθαρά θέμα τύχης.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα μητρώα γεννήσεων της Σουηδίας, οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν εάν τα αδέλφια αποκτούσαν παιδιά του ίδιου φύλου. Η στατιστική ανάλυσή τους απέκλεισε την πιθανότητα τα χαρακτηριστικά των γονέων να επηρεάζουν το φύλο.

Σύμφωνα με την Δρ. Brendan Zietsch, συνεργάτιδα στο Τμήμα Ψυχολογία του Πανεπιστημίου του Queensland, καθώς τα αδέλφια έχουν κοινό το 50% περίπου των γονιδίων τους, εάν υπήρχε μια γενετική βάση για τον προσδιορισμό του φύλου των απογόνων, η ερευνητική ομάδα θα παρατηρούσε κάποια σύνδεση ανάμεσα στα αδέλφια και το φύλο των παιδιών τους. Ωστόσο, αποδείχθηκε πως τα παιδιά συνήθως δεν είχαν κοινό φύλο.

Τα ευρήματα κρίνοντα έγκυρα κατά τη Δρ. Zietsch, κυρίως λόγω του τεράστιου πληθυσμιακού δείγματος -4.7 εκατομμύρια γεννήσεις- και την ακρίβεια των δεδομένων που χρησιμοποίησαν, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που είχαν αξιοποιήσει πολύ μικρότερα δείγματα, και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, μια μελέτη του 2008 με 927 οικογενειακά δέντρα που κάλυπταν 556.387 άτομα από το 1600, υποστήριζε ότι εάν ένας άνδρας αποκτούσε περισσότερους γιους, οι γιοι του πιθανότατα να αποκτούσαν με τη σειρά τους περισσότερους άρρενες απογόνους. Η μελέτη πρότεινε ότι ένα γονίδιο που δεν έχει ανακαλυφθεί, ελέγχει αν το σπερματοζωάριο περιέχει περισσότερα Χ ή Υ χρωμοσώματα, τα οποία καθορίζουν το φύλο των παιδιών του (τα αγόρια έχουν χρωμόσωμα Χ και Υ και τα κορίτσια έχουν δύο χρωμοσώματα Χ).

Άλλοι ερευνητές διατείνονταν πως η έλλειψη τροφής στις γυναίκες αυξάνει τις πιθανότητες απόκτησης κοριτσιών. Συγκεκριμένα, μελέτη του 2012 που ανέλυσε στοιχεία από την εποχή του Μεγάλου Λιμού στην Κίνα (1958-1962), ενός από τα πιο καταστροφικά γεγονότα στην ιστορία, διαπίστωσε μια απότομη πτώση στον αριθμό γεννήσεων αγοριών, χωρίς όμως να διασαφηνίζεται η αιτία του φαινομένου.

Τέλος, μερικοί επιστήμονες θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή πιθανώς επηρεάζει τα ποσοστά γεννήσεων αγοριών και κοριτσιών, με περισσότερα αγόρια να γεννιούνται σε περιοχές όπου η θερμοκρασία τείνει να αυξάνεται. Ωστόσο, η Δρ. Zietsch διευκρίνισε «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ακραία φαινόμενα, όπως ο λιμός, να επηρεάζουν το φύλο των απογόνων, αλλά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως τα οι μεγάλες αλλαγές που συνέβησαν στη Σουηδία μετά το 1932 δεν επηρέασαν την τη γέννηση αγοριών ή κοριτσιών».