Οι ατμιστές εμφανίζουν χημικές μεταλλάξεις στο γονιδίωμα και περιοχές του DNA τους παρόμοιες με τους καπνιστές, ισχυρίζεται μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Epigenetics. Πρόκειται για τη νεότερη έρευνα της Ιατρικής Σχολής Keck του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.

Αυτές οι ειδικές χημικές μεταβολές, επίσης γνωστές ως επιγενετικές τροποποιήσεις, μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία στα γονίδια και, συνήθως,  εντοπίζονται σε όλους σχεδόν τους τύπους καρκίνου καθώς και σε άλλες σοβαρές ασθένειες.

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε σειρά προηγούμενων ανησυχητικών πορισμάτων σχετικά με την υγεία των ατμιστών, δεδομένης της ευρείας αποδοχής του ατμίσματος ως της ασφαλέστερης εναλλακτικής στο κάπνισμα και της αυξανόμενης χρήσης του από τους νέους, με περισσότερο από το 25% των μαθητών γυμνασίου να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ.

Για τη νέα έρευνα, με επικεφαλής τον Δρ. Ahmad Besaratinia, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Ιατρικής Keck, το πληθυσμιακό δείγμα με κοινά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο,φυλή) χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες: αποκλειστικά καπνιστές, αποκλειστικά ατμιστές και ανθρώπους που απέχουν και από τις δύο συνήθεις.

Κατόπιν αιμοληψίας από τους 45 συμμετέχοντες, οι ερευνητές εξέτασαν τα δείγματα για τροποποιήσεις δύο ειδικών χημικών ομάδων προσκολλημένων στο DNA, οι οποίες επηρεάζουν τη δραστηριότητα ή/και τη λειτουργία των γονιδίων. Αυτές οι χημικές ομάδες περιλαμβάνουν αφενός τις μεθυλομάδες σε συγκεκριμένες ρυθμιστικές περιοχές του DNA, τις μακριές διάσπαρτες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων (LINE-1) και, αφετέρου, ομάδες υδροξυμεθυλίου στο γονιδίωμα. Οι μεταβολές σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι σημαντικές για τη σταθερότητα του γονιδιώματος και τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, συντελούνται σε διάφορα στάδια κατά την ανάπτυξη, καθώς και σε ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Τόσο οι ατμιστές όσο και οι καπνιστές έδειξαν σημαντική μείωση των επιπέδων και των δύο χημικών ομάδων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ένα εύρημα σημαντικό για την πρώτη ουσιαστικά μελέτη που διαπιστώνει αυτές τις σημαντικές τροποποιήσεις στα αιμοκύτταρα.

«Το εύρημα δεν υπονοεί ότι οι άνθρωποι αυτοί πρόκειται να εμφανίσουν καρκίνο», δήλωσε ο Δρ. Besaratinia «αλλά διαπιστώσαμε πως τέτοιες αλλαγές παρατηρούνται και σε όγκους καρκινοπαθών, γεγονός που πιθανώς εξηγείται από την έκθεση καπνιστών και ατμιστών σε καρκινογόνες χημικές ουσίες που υπάρχουν στον καπνό των συμβατικών τσιγάρων και, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, στον ατμό των ηλεκτρονικών».

Προηγούμενη μελέτη της ερευνητικής ομάδας, κατά την οποία μελέτησαν τη γονιδιακή έκφραση σε επιθηλιακά κύτταρα που είχαν συλλέξει από τα στόματα ατμιστών και καπνιστών, είχε αποκαλύψει ανωμαλίες που συνδέονται με τον καρκίνο στην έκφραση μεγάλου αριθμού γονιδίων.