Σημαντική και άμεση είναι η επίδραση της μείωσης της μόλυνσης του αέρα στην υγεία, καθώς και στην μείωση της θνησιμότητας από κάθε αίτιο, σύμφωνα με το πόρισμα νέας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Annals of the American Thoracic Society, με τίτλο «Οφέλη στην υγεία από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

Η έρευνα της Περιβαλλοντικής Επιτροπής του Φόρουμ Διεθνών Αναπνευστικών Εταιρειών (FIRS), επανεξέτασε ενέργειες που έχουν συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μελετώντας τα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων αλλά και τον χρόνο που χρειάστηκαν για την πραγματοποίησή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν θεαματικές αλλαγές στην υγεία. Για παράδειγμα, την πρώτη εβδομάδα της απαγόρευσης του καπνίσματος στην Ιρλανδία, σημειώθηκε μείωση κατά 13% στη θνησιμότητα από διάφορα αίτια, μείωση κατά 26% στις ισχαιμικές καρδιοπάθειες, κατά 32% στα εγκεφαλικά επεισόδια και κατά 38% στα περιστατικά χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειες (ΧΑΠ). Είναι ενδιαφέρον πως τα μεγαλύτερα οφέλη στην αφορούσαν τους μη καπνιστές.

«Γνωρίζαμε για τα οφέλη από τον έλεγχο της ρύπανσης, αλλά ήταν εντυπωσιακό το μέγεθός τους και πόσο σύντομα επιτεύχθηκαν», δήλωσε ο κύριος συντάκτης της έκθεσης, Dean Schraufnagel, MD, ATSF. «Τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές πως η βελτίωση της υγείας, σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Είναι ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν άμεσα τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ για την μόλυνση της ατμόσφαιρας».

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις στις ΗΠΑ και την Κίνα, κατά το προσωρινό κλείσιμο ενός χαλυβουργείου και περιορισμούς στην κυκλοφορία και τη λειτουργία εργοστασίων αντίστοιχα, παρατηρήθηκε μείωση παθήσεων όπως η πνευμονία, η βρογχίτιδα και το άσθμα, συνολικότερη βελτίωση της υγείας και λιγότερες επισκέψεις σε ιατρεία για παθήσεις που συνδέονται με το αναπνευστικό.

Επιπλέον, σε παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως επί παραδείγματι σε εσωτερικούς χώρους, διαπιστώθηκαν σημαντικές επιδράσεις από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως γεννήσεις βρεφών με φυσιολογικό βάρος και μικρότερους δείκτες περιγεννητικής θνησιμότητας.

Τέλος, μικρότερη περιβαλλοντική μόλυνση συνεπάγεται και οικονομικά οφέλη. Για τον Δρ Schraufnagel η αστική ανάπτυξη, η επέκταση της εκβιομηχάνισης, η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα εγνωσμένα προβλήματα που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση επιτείνουν την ανάγκη για λήψη δράσης.