Όλο και περισσότερο αυξάνεται η πλήξη στους εφήβους, όσο μεγαλώνουν. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε νέα έρευνα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, παρατηρώντας μάλιστα πως τα κορίτσια βαριούνται περισσότερο από τα αγόρια.

«Διαπιστώσαμε με έκπληξη πως η πλήξη αυξάνεται ταχύτερα στα κορίτσια συγκριτικά με τα αγόρια, σε όλες τις ηλικίες», δήλωσε η εκ των ερευνητών, Elizabeth Weybright.

Στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Adolescent Health, οι ερευνητές παρακολούθησαν εφήβους για μία δεκαετία παρατηρώντας τις απαντήσεις τους για την πλήξη.

Οι έφηβοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο πόσο συχνά νιώθουν πλήξη. Η Δρ. Weybright και οι συνάδελφοί της ανέλυσαν τα αποτελέσματα και τις διαβαθμίσεις στην απάντηση στο ερώτημα από το 2008 έως το 2017.

«Όλοι βιώνουν πλήξη συχνά πυκνά, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πως μπορεί η πλήξη αυτή μπορεί να σχετίζεται με συμπτώματα κατάθλιψης και επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η κατάχρηση ουσιών. Θέλαμε να μάθουμε πότε οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να βιώσουν πλήξη», δήλωσε η Δρ. Weybright.

Όταν τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν παρατηρήθηκε πως η πλήξη στα αγόρια έφτασε στο ζενίθ της κατά την ηλικία των 15-16 ετών, ενώ στα κορίτσια στην ηλικία των 12-13 ετών.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ερευνητών, η πλήξη στα αγόρια αυξανόταν κατά 1,7% ετησίως, ενώ στα κορίτσια κατά 1,7% κατά μ.ο. το χρόνο. Στην ηλικία των 15-16 ετών, το επίπεδο πλήξης στα κορίτσια αυξανόταν κατά 2% ετησίως.

«Ιστορικά, παρατηρήσαμε πτώση από το 2008 έως το 2010 σε όλες τις ηλικίες, αλλά δεν ήταν σημαντική. Ακολούθως παρατηρήσαμε σημαντική αύξηση από το 2010 έως το 2017. Υπάρχει μία απόκλιση για τα αγόρια και τα κορίτσια. Για τα κορίτσια μάλιστα, η πλήξη αυξάνεται λίγο πιο απότομα», δήλωσε η Δρ. Weybright.

Παρότι η μελέτη της Δρ. Weybright δεν διερευνά τα αίτια της αυξανόμενης πλήξης, σημειώνει πως μπορεί να σχετίζεται με την κατάθλιψη, η οποία αυξάνεται μεταξύ των εφήβων στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, η χρήση ψηφιακών μέσων διπλασιάστηκε για τους 18χρονους εφήβους από το 2006 έως το 2012.

Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, οι ερευνητές παρατήρησαν πως ο χρόνος που περνούν εκτός σπιτιού με φίλους τους οι έφηβοι ήταν μειωμένος.

«Ίσως η πλήξη να είναι ακόμα ένας δείκτης της εφηβικής δυσαρέσκειας για τον τρόπο που δαπανούν το χρόνο τους. Η εφηβεία είναι εποχή αλλαγών και ανάπτυξης. Οι έφηβοι θέλουν περισσότερη ανεξαρτησία, αλλά δεν δύνανται να έχουν τόσο μεγάλη αυτονομία όση θέλουν στο σχολείο και στο σπίτι τους. Αυτό τους καθιστά επιρρεπείς στην πλήξη.

«Ένα από τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτά τα δεδομένα είναι πως περιλαμβάνουν διαφορετικούς ανθρώπους κάθε χρόνο καθιστώντας αδύνατη την εύρεση αιτιώδους σχέσης»., καταλήγει η Δρ. Weybright.

Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να επεκταθούν και σε νεότερες ηλικίες αλλά και να εξετάσουν πώς οι νέοι βιώνουν την πλήξη και πώς αυτή σχετίζεται με τον ύπνο, την κοινωνική αλληλεπίδραση και άλλους παράγοντες στη ζωή τους.