Η πιο συνήθης αιτία της μη αναστρέψιμης τύφλωσης είναι η εκφύλιση ωχράς κηλίδας, η οποία θα προσβάλει 77 εκατομμύρια Ευρωπαίους μέχρι το 2050, σύμφωνα με τελευταίους υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Ophthalmology.

Η εκφύλιση ωχράς κηλίδας συμβαίνει όταν ένα μικρό κομμάτι του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και ο φωτοευαίσθητος ιστός γύρω από την ωχρά κηλίδα καταστρέφονται με την ηλικία, η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μερικώς, αλλά όχι να θεραπευτεί πλήρως. Η αύξηση των ποσοστών εκφύλισης ωχράς κηλίδας θα απαιτήσει τη βελτίωση του προγραμματισμού και της περίθαλψης που παρέχεται σε αυτούς τους ασθενείς, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι τα περισσότερα περιστατικά αφορούν άτομα άνω των 70 ετών, προειδοποιούν οι ερευνητές.

Οι μελετητές αποφάσισαν να προβούν στη διεξαγωγή αυτής της έρευνας προκειμένου να εκτιμήσουν τις ανάγκες που θα προκύψουν για τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη από την εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

Στην έρευνα συλλέχθηκαν δεδομένα από 55.323 άτομα από όλη την Ευρώπη με μέση ηλικία από 60 έως 81 έτη. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των ήδη υπαρχόντων περιστατικών εκφύλισης ωχράς κηλίδας πρόκειται να αυξηθεί κατά 15%, ενώ ο αριθμός των νέων περιπτώσεων πρόκειται να αυξηθεί κατά 75% μέχρι το 2050.

Μέχρι τότε, οι εκτιμώμενες προβλέψεις δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις ηλικιωμένους στην Ευρώπη θα παρουσιάσει εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Η αναλογία θα κυμαίνεται από ένας στους 10 για άτομα νεότερα των 65 ετών μέχρι μόλις κάτω από 27% γι’ αυτούς που έχουν ηλικία πάνω από 75.

Το ποσοστό των περιστατικών που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου θα είναι μόλις κάτω από 2,5% για όλες τις ηλικίες. Διαπιστώθηκε ότι τα περιστατικά αυξάνονται κατά 1,4 ανά 1000 άτομα ετησίως μεταξύ εκείνων που είναι άνω των 50. Η αύξηση αυτή είναι 0,5/1000 κάθε χρόνο για τα άτομα κάτω των 70 ετών και 6,7/1000 για τα άτομα άνω των 70 ετών. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι το 2050 θα υπάρχουν 77 εκατομμύρια περιστατικά στην Ευρώπη συγκριτικά με τα 67 εκατομμύρια το 2015.

Η πιο απότομη αύξηση θα παρατηρηθεί μεταξύ των ατόμων που είναι άνω των 75 ετών, καθώς αυτή θα έχει ύψος 15% (από 50 σε 57,6 εκατομμύρια) ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, με το ποσοστό αυτών με προχωρημένη μορφή της νόσου να αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% από 10 σε 12 εκατομμύρια περιπτώσεις μέχρι το 2050.

Ο αριθμός των νέων περιπτώσεων προχωρημένης εκφύλισης ωχράς κηλίδας θα αυξηθεί από 400.000 το χρόνο σε 700.00 μέχρι το 2050, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Γερμανία.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι νέες περιπτώσεις όλων των σταδίων της ασθένειας θα αυξηθούν σταδιακά στην Ευρώπη μέχρι το 2050.

«Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματα απαιτεί σημαντική αύξηση και οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και διάθεση πόρων. Τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας θα πρέπει ήδη να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις» υπογράμμισαν οι ίδιοι οι ερευνητές.