Η περίμετρος μέσης αποτελεί έναν πιο ακριβή δείκτη των επιπέδων σπλαχνικού λίπους από τον δείκτη μάζας σώματος στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σύμφωνα με αναφορά που δημοσιεύθηκε στο Obesity και η οποία εξετάζει για πρώτη φορά το συσχετισμό ανάμεσα στην περίμετρο μέσης και τα περιστατικά άνοιας στον γηραιότερο πληθυσμό.

«Η μελέτη αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον των επιστημόνων που ασχολούνται με την γηριατρική, την παχυσαρκία και την άνοια στην περίμετρο μέσης ως στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στην αξιολόγηση του κινδύνου άνοιας λόγω παχυσαρκίας στους γηραιότερους», αναφέρει ο Hye Jin Yoo, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Guro της Κορέας και ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης.

Οι έρευνες που μελετούν τη σχέση μεταξύ περιμέτρου μέσης και άνοιας στους γηραιότερους είναι περιορισμένες κι έτσι οι επιστήμονες πραγματοποίησαν την εν λόγω ανάλυση προκειμένου να προσδιορίσουν αυτό που θεωρείται «υγιής περίμετρος μέσης». Για να το πετύχουν, συνέκριναν το σχετικό κίνδυνο άνοιας που συνδέεται με την περίμετρο μέσης και τις κατηγορίες Δείκτη Μάζας Σώματος, μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης υγείας της Κορέας, το οποίο περιλαμβάνει περίπου το 98% του πληθυσμού που συμμετέχουν σε τυπικές εξετάσεις υγείας δύο φορές το χρόνο.

Ο πληθυσμός της μελέτης ανερχόταν σε 872.082 συμμετέχοντες ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν από την αρχή μέχρι την ημερομηνία ανάπτυξης άνοιας ή την ημερομηνία θανάτου ή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 (ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση). Οι συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες περιελάμβαναν ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τα επίπεδα άσκησης, ενώ τα ασφάλιστρα του προγράμματος υγείας χρησιμοποιήθηκαν ως εναλλακτική μεταβλητή για το επίπεδο εισοδήματος. Καταγράφηκε, επίσης, το ιστορικό διαβήτη, υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων και η εξέταση υγείας, τέλος, περιελάμβανε τον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος και την περίμετρο μέσης.

Σημειώνεται ότι, επειδή ο Δείκτης Μάζας Σώματος στις μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να συγχέεται με συνυπάρχουσες ιατρικές παθήσεις και μη εμφανείς βασικές ασθένειες, οι ερευνητές υπολόγισαν μια αναλογία κινδύνου για άνοια μετά την προσαρμογή στον Δείκτη Συννοσηρότητας Charlson (CCI), ένα σύστημα βαθμολόγησης της υποκείμενης συννοσηρότητας. Για τη μελέτη, ο CCI χωρίστηκε σε δύο ομάδες με, το 0 να υποδεικνύει μηδενική συννοσηρότητα και το 1 να υποδεικνύει τουλάχιστον μία ή και περισσότερες συνυπάρχουσες ασθένειες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με περίμετρο μέσης μεγαλύτερη ή ίση με 90 εκ. για τους άνδρες και 85 εκ. για τις γυναίκες είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο άνοιας, μετά την προσαρμογή σε παράγοντες όπως η ηλικία, ο ΔΜΣ, η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη, η ηπατική λειτουργία και διάφοροι άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής.

Όσον αφορά στον συσχετισμό μεταξύ του ΔΜΣ και της άνοιας στους γηραιότερους λιποβαρείς άνδρες και γυναίκες, αυτοί βίωναν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο άνοιας συγκριτικά με τα άτομα φυσιολογικού βάρους, λαμβάνοντας υπόψιν τη συννοσηρότητα και άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής.

«Η μελέτη δεν μας ενημερώνει γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, μπορεί όμως να υποδεικνύει διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να παίζει το υποδόριο σε σχέση με το σπλαχνικό λίπος στην ανάπτυξη της άνοιας. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ίσως το υποδόριο λίπος να είναι προστατευτικό, ενώ το σπλαχνικό λίπος έχει επιβλαβείς συνέπειες», σχολίασε ο Dan Bessesen από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.