Τα παιδιά που μεγαλώνουν μιλώντας δυο γλώσσες τελικά δεν υπερέχουν ως προς την εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου τους σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One.

Η εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου θεωρείται το «σύστημα διαχείρισης» του νου και μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε, να εστιάζουμε την προσοχή, να θυμόμαστε οδηγίες, να προσαρμοζόμαστε γρήγορα και να πραγματοποιούμε ένα σύνολο καθηκόντων.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις για την επίδραση της διγλωσσίας στις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου των παιδιών» αναφέρουν ο επίκουρος καθηγητής Nils Jaekel και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Julia Jaekel του Πανεπιστημίου Ruhr στο Μπόχουμ της Γερμανίας.

«Η έρευνα των εκτελεστικών λειτουργιών είναι σημαντική καθώς έχουν άμεση εφαρμογή στην επιτυχία τόσο της πραγματικής ζωής όσο και σε ακαδημαϊκές συνθήκες», συμπληρώνει η Δρ. Jaekel.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μία δοκιμασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή συγκρίνοντας την εκτελεστική λειτουργία δύο ομάδων παιδιών πέντε έως 15 ετών. Η πρώτη απαρτιζόταν από 242 παιδιά που μιλούσαν γερμανικά και τούρκικα, ενώ τη δεύτερη ομάδα αποτελούσαν 95 παιδιά που μιλούσαν μόνο γερμανικά.

Στο πλαίσιο της δοκιμασίας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν οι δύο ομάδες για να απαντήσουν σωστά στα προβλήματα με τα οποία έρχονταν αντιμέτωπα και τα ερεθίσματα που δέχονταν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά στις εκτελεστικές λειτουργίες των δύο ομάδων.

Οι ερευνητές έλαβαν επίσης υπόψιν το μέγεθος του λεξιλογίου των παιδιών στα γερμανικά και τα τουρκικά και την έκθεσή τους στις δύο γλώσσες, παράγοντες οι οποίοι έλειπαν από προηγούμενες έρευνες.

Αυτό σημαίνει ότι είναι αχρείαστο να μιλάς περισσότερες από μία γλώσσες; Η απάντηση του Nils Jaekel είναι πως «Όχι, αν και τα δίγλωσσα παιδιά δεν είναι κατ’ ανάγκην πιο συγκεντρωμένα από αυτά που μιλάνε μόνο μία γλώσσα, η εκμάθηση μίας δεύτερης γλώσσας μπορεί να προσφέρει στα παιδιά επιπλέον κοινωνικές ευκαιρίες».

Ωστόσο είναι σημαντικό να συνεχιστεί η έρευνα σε αυτό το αντικείμενο έτσι ώστε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι καθορίζουν τις πολιτικές να μην υπερτονίζουν τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας.