Η επιληψία είναι μία νευρολογική διαταραχή στην οποία οι ασθενείς βιώνουν επαναλαμβανόμενες κρίσεις και μπορεί να προκληθεί από ένα σημαντικό αριθμό αιτιών. Στην πρόκλησή της παίζουν ρόλο γονιδιακοί παράγοντες ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί απότοκο άλλων νόσων όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, κάποιος όγκος ή τραυματισμός στο κεφάλι.

Σε νέα μελέτη, που βρίσκεται εν εξελίξει, ερευνητές από τον Καναδά εξετάζουν την ενδεχόμενη σχέση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης με την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης επιληψίας. «O καθορισμός της αιτίας που προκάλεσε την επιληψία είναι σημαντικός για την επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθηθεί για την αντιμετώπισή της», εξήγησε η επικεφαλής της έρευνας Δρ. Tresah Antaya.

«Υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου, ωστόσο, μόνο λίγες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ των κρίσεων ή της επιληψίας και της ποιότητας του αέρα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μελέτες αυτές εξέτασαν τη βραχυχρόνια έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην υγεία κρίνοντας από τις διακομιδές σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και τις εισαγωγές σε νοσοκομειακές μονάδες. Επιπλέον, εξακολουθεί να είναι ασαφές το αν η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί κρίσεις σε ανθρώπους που πάσχουν ήδη από επιληψία, ή είναι γενεσιουργός αιτία της πάθησης. Στόχος μας είναι να καθορίσουμε αν η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ηχορύπανση των πόλεων, αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης επιληψίας», προσθέτει η Δρ. Antaya.

Στα πλαίσια της μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν την έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους όπως το διοξείδιο του αζώτου, το όζον και το διοξείδιο του θείου και αστικούς θορύβους που προκαλούν παράγοντες όπως η κίνηση στο δρόμο και ο κατασκευαστικός τομέας, από τις αρχές του 2006 μέχρι το τέλος του 2010.

Η μελέτη θα εξετάσει και θα καθορίσει επίσης αν άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο όπως το φύλο, η ηλικία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής κατοικίας όπως η μέση βροχόπτωση και η εγγύτητα σε χώρους πρασίνου και πάρκα. Τέλος αναμένεται να υπολογιστεί πόση υγειονομική φροντίδα χρειάστηκαν οι πάσχοντες από επιληψία σε διάστημα δύο ετών από τη διάγνωση και σε ποια επίπεδα φτάνει ο κίνδυνος θανάτου.

«Συνήθως, οι άνθρωποι με επιληψία αντιμετωπίζουν προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας και έχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Για το λόγο αυτό είναι κομβικής σημασίας να κατανοηθεί τι προκάλεσε την επιληψία για να παρασχεθεί η καλύτερη θεραπεία και να μειωθεί ο κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων. Οτιδήποτε επηρεάζει τον εγκέφαλο ενδέχεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την πάθηση. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναζητούμε πιθανά αίτια της επιληψίας για να βελτιώσουμε τη φροντίδα των ασθενών και να αποτρέψουμε την εκδήλωση νέων περιστατικών», πρόσθεσε η Δρ. Antaya.

«Θέλουμε να εξετάσουμε διαφορετικούς πιθανούς συνδυασμούς. Πιστεύουμε πως θα βρούμε κάτι. Με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα από την απογραφή πληθυσμού που έγινε στον Καναδά το 2006 μπορούμε να αρχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Γνωρίζουμε πως η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στον εγκέφαλο όσο και στο σώμα, αλλά είναι σημαντικό να αποδειχθεί. Επιπλέον πρέπει να εντοπιστεί ποια είναι η αιτία που προκάλεσε την επιληψία ούτως ώστε μελλοντικές έρευνες να εντοπίσουν την ιδανική θεραπεία για κάθε είδος της πάθησης», κατέληξε η ερευνήτρια.