*Γράφει ο Γεώργιος-Σπυρίδων Ανυφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Εμβρυολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, Μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΚεΣΥ για τη ειδικότητα της Κλινικής Εμβρυολογίας

Το βιβλίο «Κλινική εμβρυολογία» είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο που κυκλοφορεί σχετικά με τη συνεισφορά της Κλινικής Εμβρυολογίας στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Από τις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται η Κλινική Εμβρυολογία ως η σπουδαιότερη ειδικότητα στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Από τη γονιμοποίηση και την εμβρυϊκή ανάπτυξη μέχρι τις προηγμένες τεχνικές και τη δομή των εργαστηρίων κλινικής εμβρυολογίας, καταδεικνύεται πώς η κλινική εμβρυολογία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η συγγραφή του βιβλίου συμβάλλει στην κατανόηση της βιολογίας της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, του ρόλου των κλινικών εμβρυολόγων και προωθεί την ιδέα της ειδικότητας της Κλινικής Εμβρυολογίας στην Ελλάδα.

Οι σελίδες του βιβλίου «Κλινική εμβρυολογία» εξετάζουν εκτενώς το αρσενικό και το θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα, την παραγωγή των γαμετών, δηλαδή των σπερματοζωαρίων και των ωαρίων, την εμβρυϊκή ανάπτυξη μέχρι και την εμφύτευση. Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, περιλαμβάνοντας την επεξεργασία σπέρματος, την ωοληψία, τη γονιμοποίηση, την in vitro καλλιέργεια των γονιμοποιημένων ωαρίων στο εργαστήριο κλινικής εμβρυολογίας και την εμβρυομεταφορά. Επιπλέον περιγράφονται προηγμένες τεχνικές όπως η κατάψυξη γαμετών και εμβρύων, η μεθοδολογία του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου, αλλά και θέματα παρένθετης μητρότητας τονίζοντας τη δυνατότητα των κλινικών εμβρυολόγων να προσφέρουν εξειδικευμένες, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις και εναλλακτικές επιλογές σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπαραγωγής. Τέλος, γίνεται η περιγραφή της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του εργαστηρίου κλινικής εμβρυολογίας, που αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των διαδικασιών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το εργαστήριο κλινικής εμβρυολογίας είναι ο κεντρικός πυλώνας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και συμβάλλει στη διαρκή καινοτομία και βελτίωση των μεθοδολογιών στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Το βιβλίο «Κλινική εμβρυολογία» αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση και την κατανόηση της Κλινικής Εμβρυολογίας από τους φοιτητές των τμημάτων Βιολογίας. Εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό πεδίο προσφέροντας λεπτομερείς πληροφορίες και πρακτικές εφαρμογές σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και οι φοιτητές μπορούν να εμβαθύνουν στις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ παράλληλα κατανοούν την επιστημονική βάση που τις υποστηρίζει. Με την προσθήκη αυτού του εργαλείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι φοιτητές αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε να καλλιεργήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην κλινική πρακτική της κλινικής εμβρυολογίας ή στην ερευνητική τους μελέτη. Αποτελεί επίσης χρήσιμο οδηγό και για τους φοιτητές των Ιατρικών τμημάτων που τους παρέχεται η δυνατότητα να εμβαθύνουν στη σημασία της εμβρυολογίας στην κλινική πρακτική και στην αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής, αλλά λειτουργεί ως κατευθυντήριος οδηγός για την εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η Κλινική Εμβρυολογία είναι απαραίτητος κρίκος στη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι κλινικοί εμβρυολόγοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εργαστηρίων εμβρυολογίας που πραγματοποιούνται πολύ λεπτοί χειρισμοί μεταξύ των οποίων η γονιμοποίηση και η εμβρυική ανάπτυξη. Η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες και την εμπειρία τους, καθώς αυτοί καθορίζουν τις πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Είναι βέβαιο ότι χωρίς τους Κλινικούς Εμβρυολόγους που είναι απόφοιτοι Τμημάτων Βιολογίας με μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα πάνω στο αντικείμενο της Βιολογίας της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Γενετικής, κλπ, η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν θα έφτανε τόσο ψηλά όσο είναι σήμερα.

Η έναρξη της ειδικότητας στην Κλινική Εμβρυολογία στην Ελλάδα βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης αυτή τη στιγμή καθώς έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας ομάδα εμπειρογνωμόνων και αναμένεται σύντομα η επικύρωση των προτάσεων της ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει τους απόφοιτους των Τμημάτων Βιολογίας, το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας, τα κέντρα εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτές αλλά και τις μεταβατικές διατάξεις συμπεριλαμβάνοντας όλους τους Κλινικούς Εμβρυολόγους που αποκλειστικά σχετίζονται με το αντικείμενο της κλινικής εμβρυολογίας και το εργαστήριο εμβρυολογίας των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Διαβάστε επίσης:

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Για πρώτη φορά ηλεκτρονικό μητρώο δοτών γεννητικού υλικού

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Πόσες Ελληνίδες αποκτούν παιδί μετά τα 50 – Το σκεπτικό πίσω από το νομοσχέδιο