Επανέλεγχο στα 15 χρόνια προτείνουν ερευνητές για τα άτομα με φυσιολογική πρώτη κολονοσκόπηση, αντί των 10 που συστήνουν οι κατευθυντήριες γραμμές σήμερα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο JAMA Oncologyη επέκταση του χρονικού διαστήματος δεν ενέχει κινδύνους ως προς τη νοσηρότητα και θνησιμότητα της νόσου και μεταφράζεται σε 1.000 περίπου λιγότερες κολονοσκοπήσεις.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από το σουηδικό μητρώο για τον καρκίνο για 110.074 άτομα (65.147 γυναίκες) χωρίς οικογενειακό ιστορικό και αρνητική πρώτη κολονοσκόπηση, στην οποία υποβλήθηκαν σε ηλικία 45 έως 69 ετών μεταξύ 1990 και 2016. Τα στοιχεία συγκρίθηκαν με μια ομάδα ελέγχου 1.981.332 ατόμων (1.172.646 γυναίκες) με αντιστοιχία ως προς το φύλο, το έτος γέννησης και την ηλικία βάσης (πότε το αντίστοιχο άτομο από την πειραματική ομάδα υποβλήθηκε στην αρχική κολονοσκόπηση). Τα άτομα από την ομάδα ελέγχου δεν υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης είτε υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση που κατέληξε σε διάγνωση καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η παρακολούθηση διήρκησε από το 1990 έως το 2018 και τα δεδομένα αναλύθηκαν από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2023. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την επέκταση του διαστήματος επανελέγχου με κολονοσκόπηση από 10 σε 15 έτη για τα άτομα χωρίς ευρήματα κατά την πρώτη εξέταση, θα διέφευγαν τον έλεγχο 2 περιστατικά καρκίνου και 1 θάνατος σχετιζόμενος με αυτόν, ενώ θα αποτρέπονταν 1.000 κολονοσκοπήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: 6 τρόποι να μειώσουμε τον κίνδυνο νόσου

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το πασίγνωστο όσπριο που προφυλάσσει τους ασθενείς – Μια κούπα την ημέρα «ρυθμίζει» το μικροβίωμα

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Τα τρόφιμα που αυξάνουν τον κίνδυνο νόσου