Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο του καρκίνου του μαστού είναι ασφαλής και μπορεί να μειώσει σχεδόν στο μισό το φόρτο εργασίας των ακτινολόγων, σύμφωνα με την πιο ολοκληρωμένη, μέχρι σήμερα, δοκιμή του είδους της στον κόσμο.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο διαδεδομένος καρκίνος παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες να αναπτύσσουν τη νόσο κάθε χρόνο.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση και να μειώσει τη θνησιμότητα, εντοπίζοντας τον καρκίνο του μαστού σε προγενέστερο, πιο θεραπεύσιμο στάδιο. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης υποδεικνύουν ότι ο έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου καλός με τη συνεργασία δύο ακτινολόγων, δεν αυξάνει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και μειώνει σχεδόν στο μισό το φόρτο εργασίας.

Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανάλυσης ασφάλειας της πρώτης τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής του είδους της, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80.000 γυναίκες, δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Lancet Oncology.


Προηγούμενες μελέτες που εξέταζαν κατά πόσον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια τον καρκίνο του μαστού στις μαστογραφίες πραγματοποιήθηκαν αναδρομικά, αξιολογώντας σαρώσεις που είχαν εξεταστεί ήδη από κλινικούς ιατρούς.

Η διαφορά της τελευταίας έρευνας, η οποία παρακολούθησε γυναίκες από τη Σουηδία με μέση ηλικία 54 ετών, ελιναι ότι συνέκρινε απευθείας τον έλεγχο με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, με την καθιερωμένη πρακτική.

Οι μισές από τις μαστογραφίες αξιολογήθηκαν από δύο ακτινολόγους, ενώ οι άλλες μισές αξιολογήθηκαν από τον υποστηριζόμενο από την τεχνητή νοημοσύνη έλεγχο, ακολουθούμενο από ερμηνεία από έναν ή δύο ακτινολόγους.

Συνολικά, 244 γυναίκες (28%) που ανακλήθηκαν από τον έλεγχο με τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν να έχουν καρκίνο σε σύγκριση με 203 γυναίκες (25%) που ανακλήθηκαν από τον τυπικό έλεγχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν 41 περισσότεροι καρκίνοι με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Η χρήση ΑΙ δεν δημιούργησε περισσότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ήταν 1,5% και στις δύο ομάδες.

Επίσης, υπήρξαν 36.886 λιγότερες αναγνώσεις οθόνης από τους ακτινολόγους στην ομάδα ΑΙ σε σύγκριση με την ομάδα που λάμβανε τη συνήθη φροντίδα, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 44% ο φόρτος εργασίας των ακτινολόγων για την ανάγνωση οθόνης, δήλωσαν οι συγγραφείς της έρευνας.

Όπως σημειώνει ο βρετανικός Guardian, τα τελικά αποτελέσματα για το κατά πόσο -μεταξύ άλλων- η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον προληπτικό έλεγχο δικαιολογείται, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια.

Εντούτοις η ενδιάμεση ανάλυση καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: «Ο μαστογραφικός έλεγχος με υποστήριξη ΑΙ είχε ως αποτέλεσμα παρόμοιο ποσοστό ανίχνευσης καρκίνου σε σύγκριση με την τυπική διπλή ανάγνωση, με σημαντικά χαμηλότερο φόρτο εργασίας για την ανάγνωση του πίνακα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον μαστογραφικό έλεγχο είναι ασφαλής».