Καρκίνος Πνεύμονα: Νέα μέθοδος προβλέπει τους όζους υψηλού κινδύνου

Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα νέο μοντέλο πρόβλεψης που διακρίνει τους ασθενείς με πνευμονικούς όζους υψηλού και χαμηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα