Νέα μελέτη με επικεφαλής τον Δρ. Zhijian Hu, έναν χημικό ερευνητή του Πανεπιστημίου του Αρκάνσας αποκάλυψε τους σημαντικούς μοριακούς μηχανισμούς της Ipomoeassin F, μιας πολύ  τοξικής φυσικής ουσίας που φαίνεται ότι καταστέλλει την ανάπτυξη πολλών καρκινικών κυτταρικών σειρών. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών αντικαρκινικών θεραπειών. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Chemical Society.

H ουσία Ipomoeassin F ανήκει στην οικογένεια των γλυκοσιδών που είναι δευτερογενείς  μεταβολίτες μοναδικοί στο λουλούδι Ipomoea purpurea – γνωστό στην Ελλάδα ως «χωνάκι». Η Ipomoeassin F καταστέλλει σημαντικά την ανάπτυξη αρκετών καρκινικών κυτταρικών σειρών μεταξύ των 5 και 10 νανόμετρων, ένα μέγεθος συγκρίσιμο με πολλά κλινικά αντικαρκινικά φάρμακα, αλλά μέχρι τώρα οι ερευνητές δεν μπορούν να κατανοήσουν τους βιολογικούς και φαρμακολογικούς μηχανισμούς της εν λόγω ουσίας.

Ο ερευνητής Zhijian Hu, εξέτασε την κυτταροτοξικότητα σχεδόν 60 ανάλογων – παρόμοιων χημικών παραγόντων – για να κατανοήσει τις δομικές ιδιότητες της Ipomoeassin F. Ο ερευνητής ακολούθως χρησιμοποίησε ανάλογα που περιέχουν βιοτίνη τα οποία έχουν παρόμοια βιοδραστηριότητα και κατέληξε στον εντοπισμό της Sec61α ως μίας σημαντικής πρωτεΐνης μέσου του μοναδικού δεσμού μεταξύ της βιοτίνης και της Sec61α.

Η μελέτη παρέχει ένα σημαντικό μοριακό εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων της Sec61α και της δυναμικής της ως ένα νέο θεραπευτικό όπλο στην αντικαρκινική φαρέτρα των επιστημόνων.