Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Neurology έδειξε ότι μια συχνά χρησιμοποιούμενη κατηγορία αντιβιοτικών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ενός ασθενούς για σοβαρή και δυνητικά μόνιμη μορφή νευρικής βλάβης σε ποσοστό έως και 50%.

Ο λόγος για την περιφερική νευροπάθεια, η οποία έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ως πιθανή παρενέργεια των αντιβιοτικών που περιέχουν φθοροκινολόνη. Μέχρι τώρα, όμως, δεν είχε γίνει γνωστό πόσο ισχυρή ήταν η σχέση μεταξύ των δύο και πώς αυτή θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη διάρκεια της θεραπείας, την ηλικία ή το φύλο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Δρ. Daniel Morales από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Dundee, εξέτασαν μια βάση δεδομένων 1,3 εκατομμυρίων ενηλίκων οι οποίοι είχαν λάβει μία ή περισσότερες συνταγογραφήσεις για αντιβιοτικά φθοριοκινολόνης ή αμοξυκιλλίνης-κλαβουλανικού οξέος, χωρίς να έχουν διαγνωσθεί με περιφερική νευροπάθεια κατά την αρχή της θεραπείας.

Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι η χρήση των τυπικών αντιβιοτικών φθοριοκινολόνης φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο περιφερικής νευροπάθειας κατά 47% (ποσοστό που διατηρείται για διάστημα έως και έξι μηνών), προκαλώντας 2,4 επιπλέον περιπτώσεις ανά 10.000 ασθενείς ανά έτος θεραπείας, αντίθετα με τη συνταγογράφηση για αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ που δεν φάνηκε να αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ενός ανθρώπου να εμφανίσει περιφερική νευροπάθεια.

Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος για τους άνδρες και αυξανόταν ανάλογα με την ηλικία και τη διάρκεια της θεραπείας με φθοριοκινολόνη. Οι ηλικιωμένοι άνδρες, η ομάδα που ήταν πιο πιθανό να βιώσει μια τέτοια κατάσταση μετά από μια θεραπεία φθοριοκινολόνης 28 ημερών, είχαν μία πιθανότητα στις 34.000.

Πάντως, σύμφωνα με τον Δρ. Morales, παρόλο που ο απόλυτος κίνδυνος διάγνωσης περιφερικής νευροπάθειας παρέμεινε χαμηλός, τα ευρήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών ως μια από τις διάφορες πιθανές παρενέργειες.

«Η ασφάλεια των αντιβιοτικών φθοροκινολόνης έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα όσον αφορά στην πιθανότητα εμφάνισης μακροπρόθεσμων παρενεργειών σε ορισμένους ανθρώπους. Ένα από αυτά είναι και η περιφερική νευροπάθεια, όπου τα νεύρα που συνήθως συντονίζουν τα κάτω άκρα, μπορούν να επηρεαστούν, οδηγώντας σε μούδιασμα, πόνο ή προβλήματα ισορροπίας.

Η φθοριοκινολόνη είναι αποτελεσματικό αντιβιοτικό, αλλά οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η περιφερική νευροπάθεια, σπανίως μεν, πιθανόν δε, να εμφανιστεί μετά από θεραπεία με φθοροκινολόνη. Η σωστή διαχείριση των αντιβιοτικών είναι πολύ σημαντική για να διασφαλιστεί ότι τα πολύτιμα αυτά φάρμακα χρησιμοποιούνται κατάλληλα», καταλήγει ο Δρ. Morales.