Ελπίδες για τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης και αντιμετώπισης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας προτού οι ασθενείς παρουσιάσουν διαταραχές όρασης δίνει νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Southampton  που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports.

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας είναι μια πάθηση που προκαλεί προοδευτική απώλεια της κεντρικής όρασης και αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες μείωσης της οπτικής οξύτητας. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας σε προχωρημένη μορφή μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση με οπτική οξύτητα μικρότερη από 1/10 –  όμως δεν καταλήγει σε ολοκληρωτική απώλεια της όρασης δεδομένου ότι η περιφερική όραση παραμένει ανέπαφη.

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν τα ιατρικά αρχεία 30.000 ασθενών που είχαν κάνει OCT ωχράς κηλίδας (η οπτική τομογραφία συνοχής OCT αποτελεί τη συχνότερα εφαρμοζόμενη απεικονιστική εξέταση του αμφιβληστροειδούς και συγκεκριμένα της ωχράς κηλίδας), ενώ παράλληλα είχαν καταχωρηθεί και τα στοιχεία του γονιδιακού τους προφίλ στην βρετανική βιοτράπεζα UK Biobank. Υπάρχουν 34 γνωστοί γενετικοί παράγοντες κινδύνου για την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας και οι ερευνητές προεβησαν σε σύγκριση των OCT όσων είχαν γενετικούς παράγοντες κινδύνου με τις τιμές OCT όσων δεν είχαν.

Σημείωνεται ότι η βλάβη που προκαλείται από την εκφύλιση της ώχρας κηλίδας δύσκολα αναστρέφεται, γι’ αυτό και είναι ζωτικής σημασίας η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με σκοπό τη μείωση της απώλειας της όρασης και τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Εξίσου σημαντική είναι η λήψη προληπτικών μέτρων όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου στους οποίους περιλαμβάνονται η υγιεινή και ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή, η άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος.

Οι προηγούμενες έρευνες δεν έχουν εξηγήσει πλήρως ποια κύτταρα του οφθαλμού είναι τα πρώτα που επηρεάζονται  από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Περαιτέρω εξέταση των διαθέσιμων OCT αμφιβληστροειδούς στη βιοτράπεζα έδειξε ότι το πάχος των φωτοϋποδοχεών ήταν πιο λεπτό στους ασθενείς με γενετικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ωχράς κηλίδας.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα πρόκειται για ευρήματα που βοηθούν σε περαιτέρω κατανόηση των πρώιμων σταδίων της νόσου και θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των κυττάρων που πρέπει να στοχεύσουν σε περαιτέρω έρευνες.

Αν και θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες για τον σχεδιασμό μιας πιθανής θεραπείας, η δυνατότητα εντοπισμού πρώιμων συμπτωμάτων της εκφύλισης ωχράς κηλίδας επιτρέπει σε όσους βρίσκονται στις ομάδες κινδύνου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους που μπορούν να προφυλάξουν την όρασή τους.

Διαβάστε επίσης

Όραση: Δύο συνήθειες που αυξάνουν τον κίνδυνο ωχράς κηλίδας

Νέα θεραπεία για την υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας