Η κατάσταση της ψυχικής υγείας επηρεάζει ραγδαία και την ποιότητα της υγείας ενός ατόμου εν γένει και φαίνεται πως επηρεάζει και την εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέα μελέτη δημοσιευμένη στο Diabetologia από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας, οι πιθανότητες εμφάνισης του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται για όσους πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Προηγούμενα σχετικά ερευνητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό το πόρισμα, καθώς έχουν αποδείξει ότι οι πιθανότητες εμφάνισης του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται σε άτομα με διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε επί του παρόντος διαθέσιμη συστηματική επισκόπηση αυτής της έρευνας για να εξεταστούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ του επιπολασμού του σακχαρώδους διαβήτη και των ψυχιατρικών διαταραχών εν γένει.

Οι ερευνητές της συγκεκριμένης μελέτης έλαβαν υπόψιν τους επιστημονικά στοιχεία από τέσσερις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, με 32 συστηματικές ανασκοπήσεις βασισμένες σε 245 μοναδικές πρωτογενείς μελέτες. Έντεκα ήταν οι κατηγορίες των ψυχικών αυτών διαταραχών που εξέτασαν: η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, η κατάθλιψη, οι διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών, η αγχώδης διαταραχή, η διατροφική διαταραχή, η νοητική υστέρηση, η ψύχωση, η διαταραχή του ύπνου, η άνοια, καθώς και μια «μικτή» ομάδα που περιελάμβανε διαφορετικούς τύπους ψυχιατρικών διαταραχών.

Τον μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 διέτρεχαν τα άτομα με διαταραχή ύπνου κατά 40%, ενώ στις διαταραχές υπερφαγίας το ποσοστό ανερχόταν στο 21%. Ακολουθεί η διαταραχή χρήσης ουσιών με 16%, οι αγχώδεις διαταραχές με 14 %, 11% μεγαλύτερες πιθανότητες όσοι έπασχαν από διπολική διαταραχή και 11% ψύχωση. Η κατηγορία ασθενών με τον χαμηλότερο κίνδυνο ήταν όσοι έπασχαν από νοητική υστέρηση, σε ποσοστό 8%. Τέλος, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πιθανότητες για τους ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές ήταν ανεβασμένες κατά 6-9% σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Πώς συνδέονται όμως οι διαταραχές του ύπνου με τον σακχαρώδη διαβήτη; Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν μια υποομάδα ψυχιατρικών διαταραχών και έχουν υψηλή συννοσηρότητα μαζί με αρκετές άλλες ασθένειες. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη ανασκόπηση, οι περισσότερες από τις πρωτογενείς μελέτες διεξήχθησαν σε άτομα με επιπλέον ασθένειες όπως η χρόνια νεφρική νόσος: «Είναι πιθανό αυτή η φυσική συννοσηρότητα να συμβάλλει στον υψηλό επιπολασμό της νόσου σε άτομα με διαταραχή ύπνου. Η σχέση αυτή είναι πιθανό να είναι αμφίδρομη, με τη διαταραχή ύπνου να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης του σακχαρώδους διαβήτη, ενώ αντίστοιχα ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών ύπνου».

Συμπερασματικά, οι ερευνητές σημειώνουν ότι χρειάζεται να κατανοήσουμε περαιτέρω και πιο εμπεριστατωμένα τις διαφορές ανάμεσα σε κίνδυνο ασθένειας και των αιτιών πίσω από αυτές. Τα έγκυρα μάλιστα στοιχεία σχετικά με τις βιολογικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες που οδηγούν στον αυξημένο επιπολασμό του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με ψυχιατρική διαταραχή θα είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή  διαχείριση των ασθενών.

Διαβάστε επίσης:

Διαβήτης τύπου 2: Τα τρόφιμα που μειώνουν τις πιθανότητες εμφάνισής του

Διαβήτης: Το δημοφιλές φάρμακο που μειώνει κατά 34% τον κίνδυνο της νόσου