Ακόμα και μετά την ταχεία παραγωγή και διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για τον κορωνοϊό, η διαθεσιμότητά τους παραμένει πρόκληση, λόγω του κόστους και των συνθηκών αποθήκευσης. Επομένως, είναι σημαντικό για την επιστημονική κοινότητα να εντοπίσει άμεσα οικονομικές, αποτελεσματικές και ευρέως διαθέσιμες θεραπείες για την COVID-19.

Η δραστική ουσία φλουβοξαμίνη, εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) που περιέχεται σε φάρμακα κατά της κατάθλιψης, αποτελεί μια πιθανή θεραπευτική επιλογή κατά της COVID-19 λόγω των αντιφλεγμονωδών και πιθανώς αντιικών επιδράσεών της. Μια προηγούμενη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη δοκιμή ανέδειξε, μάλιστα, ότι η φλουβοξαμίνη θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο κλινικής επιδείνωσης σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19.

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο the Lancet, ομάδα ερευνητών από τη Βραζιλία πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή για να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα της φλουβοξαμίνης στην πρόληψη της εξέλιξης της COVID-19 και της επακόλουθης νοσηλείας.

Η μελέτη
Μέχρι τον Αύγουστο του 2021, στη μελέτη είχαν εγγραφεί 1.497 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 741 έλαβαν φλουβοξαμίνη και οι 756 έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Οι 79 (11%) από τους συμμετέχοντες στην ομάδα της φλουβοξαμίνης χρειάστηκαν  νοσηλεία– συγκριτικά με τους 119 (16%) της ομάδας εικονικού φαρμάκου. Τα στοιχεία έδειξαν ότι υπάρχουν οφέλη από τη χρήση φλουβοξαμίνης για τη μείωση της πιθανότητας  μεταφοράς σε νοσοκομείο λόγω επιπλοκών της νόσου και νοσηλείας.

Από τα ευρήματα αναδείχθηκε ότι οι συμμετέχοντες που συμμορφώθηκαν περισσότερο με την αγωγή είχαν σημαντικές θεραπευτικές επιδράσεις αναφορικά με τον κίνδυνο νοσηλείας και τη θνησιμότητα. Επιπλέον, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία, ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ και εντός των υπο-ομάδων (ηλικία, φύλο, ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, κάπνισμα και συννοσηρότητες) δεν υπήρχαν ενδείξεις μετριασμού της θεραπευτικής επίδρασης για την φλουβοξαμίνη συγκριτικά με την ομάδα εικονικού φαρμάκου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης συνάδουν με προηγούμενη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε μικρότερο μέγεθος δείγματος, όπου επίσης χρησιμοποιήθηκε φλουβοξαμίνη αλλά σε μεγαλύτερη δόση και περιελάμβανε ομάδα ατόμων χαμηλότερου κινδύνου για πρωτεύοντα αποτελέσματα. Ούτε εκείνη η εργασία βρήκε κλινική επιδείνωση στους 80 συμμετέχοντες. Τέλος, άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία έδειξε ότι η θεραπεία των πασχόντων από COVID-19 με SSRIs μείωνε τη διασωλήνωση και τον θάνατο.

Οι επιστήμονες, πάντως, σημειώνουν ότι η χρήση θεραπευτικών παρεμβάσεων όπως η φλουβοξαμίνη για τον περιορισμό της εξέλιξης των ασθενειών και πιθανώς την πρόληψη της νοσηλείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εντοπισμό ατόμων υψηλότερου κινδύνου.

Διαβάστε επίσης

Κορωνοϊός: Το χάπι που μειώνει στο μισό τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου

Κορωνοϊός: «Εξαιρετικά» τα αποτελέσματα του ισραηλινού φαρμάκου σε ασθενείς του «Σωτηρία»

Κορωνοϊός: Δύο γνωστά φάρμακα που προφυλάσσουν από τη μόλυνση