Νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας δείχνει ότι το λίπος γύρω από τη μέση (κοιλιακή παχυσαρκία) είναι πιο σημαντικός  δείκτης  για την πρόβλεψη της σοβαρότητας των αποτελεσμάτων ακτινολογικών εξετάσεων θώρακος σε ασθενείς με COVID-19 σε σχέση με την εκτίμηση της παχυσαρκίας με βάση τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι τόσο ο βαθμός σοβαρότητας των αποτελεσμάτων της ακτινογραφίας θώρακος (CXR) όσο και η παχυσαρκία είναι παράγοντες πρόβλεψης του κινδύνου για εισαγωγή σε νοσοκομείο με τη λοίμωξη COVID-19. Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στη γενική παχυσαρκία και το βαθμό σοβαρότητας των CXR δεν έχει διερευνηθεί πλήρως. Αυτή η αναδρομική μελέτη κοόρτης ανέλυσε τον συσχετισμό των διάφορων μεθόδων μέτρησης της παχυσαρκίας, μεταξύ των οποίων η περίμετρος μέσης και ο ΔΜΣ, και του βαθμού σοβαρότητας των CXR σε 216 νοσηλευόμενους ασθενείς με κορωνοϊό.

Ο βαθμός σοβαρότητας των CXR υπολογίζεται χωρίζοντας κάθε πνεύμονα σε τρεις ζώνες με τρεις βαθμούς το μέγιστο για καθεμιά, όπου το μηδέν αντιπροσωπεύει τη φυσιολογική πνευμονική απόδοση και το τρία τη χειρότερη δυνατή πνευμονική λειτουργία. Επομένως, η μέγιστη (και άρα χειρότερη) βαθμολογία της CXR είναι οι 18 βαθμοί.

Σε αυτή τη μελέτη, η υψηλή βαθμολογία σοβαρότητας των CXR ορίστηκε από 8 και πάνω. Οι ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρκία είχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες (9 κατά μέσο όρο) έναντι εκείνων χωρίς (6 κατά μέσο όρο). Από αυτούς που είχαν, το 59% είχε υψηλότερη βαθμολογία CXR συγκριτικά με το 35% εκείνων που δεν είχαν, με τα ευρήματα να είναι εξίσου σημαντικά σε στατιστικό επίπεδο.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν την παραδοσιακή μέθοδο προσδιορισμού της παχυσαρκίας μέσω του ΔΜΣ, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις βαθμολογίες αυτών με φυσιολογικό βάρους, τους υπέρβαρους ή τους πάσχοντες από γενική παχυσαρκία, ενώ τα ποσοστά των υψηλών βαθμολογιών ήταν, επίσης παρόμοια (33%, 39% και 31% για τους ανθρώπους φυσιολογικού βάρους, τους υπέρβαρους και τους παχύσαρκους αντίστοιχα, αλλά και πάλι όχι στατιστικά σημαντικά).

Τόσο η περίμετρος μέσης όσο και η αναλογία μέσης-ύψους σχετίστηκαν πιο στενά με τον βαθμό σοβαρότητας των CXR από ό,τι ο ΔΜΣ, ειδικά για τις υψηλές βαθμολογίες. Η ανάλυση και προσαρμογή σε διάφορες μεταβλητές των ασθενών έδειξε ότι η κοιλιακή παχυσαρκία, το βρογχικό άσθμα και ο κορεσμός οξυγόνου κατά την εισαγωγή ήταν οι μόνοι ανεξάρτητοι παράγοντες πρόβλεψης του υψηλού βαθμού σοβαρότητας των CXR.

Οι ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρκία είχαν κατά 75% αυξημένο κίνδυνο υψηλότερου βαθμού σοβαρότητας CXR (και άρα χειρότερα αποτελέσματα σχετικά με την COVID-19) από αυτούς χωρίς κοιλιακή παχυσαρκία. Το βρογχικό άσθμα αύξανε τον κίνδυνο κατά 73%, ενώ ο υψηλός κορεσμός οξυγόνου στο αίμα (άνω του 95%) κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο μείωνε τον κίνδυνο υψηλής βαθμολογίας CXR κατά 4% συγκριτικά με τους ασθενείς με χαμηλότερο κορεσμό οξυγόνου.

Ο συγγραφέας Δρ. Alexis Elias Malavazos από την Πολυκλινική I.R.C.C.S. του San Donato της Ιταλίας καταλήγει: «Η κοιλιακή παχυσαρκία μπορεί να προβλέψει τον υψηλό βαθμό σοβαρότητας της ακτινογραφίας θώρακος καλύτερα από τη γενική παχυσαρκία στους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19. Επομένως στο νοσοκομείο θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της περιμέτρου μέσης και οι ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρκία θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά».

Διαβάστε επίσης

Τα δυο νοσήματα που απειλούν ακόμα και τους αδύνατους

Καινοτόμο και χρηστικό τεστ για την ταχεία διάγνωση ασθενών με Covid-19

Κοιλίτσα: Γιατί πρέπει να μας ανησυχεί ακόμη και αν δεν είμαστε παχουλοί