Νέα εδομένα από ενήλικες ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που εμφάνιζε σύντηξη γονιδίου κινάσης νευροτροφικού υποδοχέα τυροσίνης (NTRK) και υποβλήθηκαν σε θεραπεία με λαροτρεκτινίμπη έδειξαν συνολικό ποσοστό απόκρισης (ORR) 71% (n = 14) στη φάση διακοπής συλλογής των δεδομένων στις 15 Ιουλίου 2019.

Μεταξύ όλων των ασθενών, που είχαν λάβει κατά μέσο όρο τρεις προηγούμενες θεραπείες (εύρος 0-5), το ποσοστό επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) στους 12 μήνες ήταν 69% και το συνολικό ποσοστό επιβίωσης (OS) ήταν 91%. Το μέσο PFS και το OS δεν ήταν εκτιμήσιμα.

Η διάρκεια της θεραπείας κυμαινόταν από 2,1 έως 39,6 μήνες.

H λαροτρεκτινίμπη έδειξε επίσης αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με μεταστάσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Από τους επτά ασθενείς με βασικές μεταστάσεις του ΚΝΣ, το ORR ήταν 57%. Η λαροτρεκτινίμπη ήταν καλά ανεκτή, με ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν στη θεραπεία να είναι κυρίως βαθμού 1 ή 2. Άλλα ογκογονίδια συνήθη στον καρκίνο του πνεύμονα, όπως EGFR, KRAS, BRAF και ALK, δεν βρέθηκαν στην αρχική αξιολόγηση των ασθενών αυτών, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συντήξεις γονιδίων NTRK αποτελούσε τον πρωταρχικό λόγο ανάπτυξης και εξάπλωσης αυτού του τύπου καρκίνου. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν ως poster στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (ELCC) 2021, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου 2021.

«Σε αυτό το ενημερωμένο σύνολο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων νέων γονιδιωματικών δεδομένων που υποστηρίζουν τη σύντηξη γονιδίων NTRK ως βασικό ογκογονίδιο του όγκου, η λαροτρεκτινίμπη ήταν καλά ανεκτή και επιβεβαίωσε υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης, ισχυρή ανταπόκριση και παρατεταμένη επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και σύντηξη TRK, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με μεταστάσεις στο ΚΝΣ. Το PFS και το OS που παρατηρήθηκαν σε αυτό το μικρό δείγμα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και σύντηξη TRK υπερέβησαν τα ποσοστά επιβίωσης που είχαν αναφερθεί προηγουμένως για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν την εγκεκριμένη θεραπεία», δήλωσε ο Victor Moreno, MD, PhD, Διευθυντής Κλινικής Έρευνας στο START Madrid- FJD. «Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν και πάλι τον κρίσιμο ρόλο για έγκαιρη γονιδιωματική εξέταση για τον εντοπισμό ασθενών με γονιδιωματικές αλλοιώσεις από νωρίς, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν μια θεραπεία που στοχεύει συγκεκριμένα το υπεύθυνο ογκογονίδιο ανάπτυξης του καρκίνου και να βελτιώσει το αποτέλεσμα της θεραπείας που λαμβάνουν».

Η λαροτρεκτινίμπη έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά, της Βραζιλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το σκεύασμα έχει εγκριθεί για όλους τους συμπαγείς όγκους σε ενήλικες και παιδιά όλων των ηλικιών που έχουν καρκίνο με σύντηξη γονιδίου NTRK και δεν έχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές θεραπείες.

Η λαροτρεκτινίμπη δεν είναι εμπορικά διαθέσιμη στη χώρα μας.