Η ρύπανση του αέρα σε υπαίθριες περιοχές ενδέχεται να έχει επίδραση στο σπέρμα. Πειράματα που έγιναν σε ποντίκια κατέδειξαν ότι όσα είχαν εκτεθεί σε αιωρούμενα μικροσωματίδια είχαν χειρότερη ποιότητα και μειωμένη ποσότητα σπερματοζωαρίων συγκριτικά με όσα ζούσαν σε καθαρό περιβάλλον.

Πολλά προβλήματα υγείας συνδέονται με τη ρύπανση που προκαλείται από τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων, προβλημάτων γονιμότητας, καρκίνου καθώς και διαταραχές της ανάπτυξης των παιδιών. Ωστόσο παραμένει ασαφές το κατά πόσο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια συμβάλουν στην αύξηση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Η Elaine Costa από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο και οι συνεργάτες της μελέτησαν τέσσερις ομάδες ποντικών. Οι τρεις εκτέθηκαν σε αιωρούμενα μικροσωματίδια PM2.5 σε διαφορετική χρονική στιγμή  πριν και μετά τη γέννησή τους, ενώ η τέταρτη εκτέθηκε μόνο σε φιλτραρισμένο αέρα.

Ακολούθως ανέλυσαν την ανάπτυξη σπερματοζωαρίων κατά την ενηλικίωσή τους και τα ποντίκια παρουσίασαν διαταραχές στα σηραγγώδη σώματα των όρχεων. Ακόμη η ποιότητα του σπέρματος ήταν σημαντικά χειρότερη στα ποντίκια που είχαν εκτεθεί στη ρύπανση πριν και μετά τη γέννησή τους συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μετά τη γέννηση φάνηκε να έχει σημαντικότερες επιδράσεις στο σπέρμα. Επιπλέον σε τεστ DNA που έγιναν φάνηκαν αλλαγές στα επίπεδα των γονιδίων που σχετίζονται με την κυτταρική λειτουργία των όρχεων.

Αυτά τα ευρήματα προσφέρουν περισσότερα στοιχεία για το γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να προωθήσουν πολιτικές ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μεγάλες πόλεις», δήλωσε η Δρ. Costa.