homescreen

Καρκίνος προστάτη: Από του στόματος θεραπεία βελτιώνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα

Καρκίνος προστάτη: Από του στόματος θεραπεία βελτιώνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα


ygeiamou.gr team

Η θεραπεία με δαρολουταμίδη βελτιώνει την επιβίωση και έχει ένα συνεχές ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, επιτρέποντας στους άνδρες με αυτό το είδος καρκίνου του προστάτη να παραμείνουν δραστήριοι

Η δαρολουταμίδη συνεχίζει να επιδεικνύει σημαντικό όφελος συνολικής επιβίωσης σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, ανεξάρτητα από την διασταυρούμενη μετάβαση από το εικονικό φάρμακο, σε άνδρες με μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη μεταστατικής νόσου.

Οι τελευταίες αναλύσεις από την μελέτη Φάσης III ARAMIS δείχνουν επίσης ότι η παρατεταμένη θεραπεία με δαρολουταμίδη εξακολουθεί να είναι καλά ανεκτή. Τα πλήρη αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Ογκολογικό Συμπόσιο 2021 της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO GU), που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021.

«Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ποικίλες ακάλυπτες ανάγκες στη διαχείριση του μη μεταστατικού ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου, με ταυτόχρονη μείωση της επιβάρυνσης από τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα αποτελέσματα από αυτές τις πρόσθετες αναλύσεις είναι ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν ότι η θεραπεία με δαρολουταμίδη βελτιώνει την επιβίωση και έχει ένα συνεχές ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας για μια παρατεταμένη περίοδο παρακολούθησης, επιτρέποντας στους άνδρες με αυτό το είδος καρκίνου του προστάτη να παραμείνουν δραστήριοι, ακόμη και με μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας», δήλωσε ο Karim Fizazi, MD, Ph.D., Καθηγητής Ιατρικής στο Institut Gustave Roussy, στην Villejuif της Γαλλίας.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στους άνδρες και είναι η πέμπτη κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με καρκίνο στους άνδρες παγκοσμίως. O μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος του προστάτη είναι εκείνος ο τύπος καρκίνου που εξακολουθεί να περιορίζεται στην περιοχή του προστάτη, αλλά δεν ανταποκρίνεται πλέον στην ορμονική θεραπεία. Οι άνδρες με αυτό το τύπο καρκίνου διατηρούν συνήθως την καθημερινότητα τους και δεν έχουν συμπτώματα, αλλά μπορεί να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης μεταστατικής νόσου, με περίπου το ένα τρίτο των ανδρών με αυτόν το τύπο καρκίνου να αναπτύσσουν μεταστάσεις εντός δύο ετών.

Η μελέτη ARAMIS είναι μία τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο πολυκεντρική μελέτη φάσης III, η οποία αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της από του στόματος χορήγησης δαρολουταμίδης σε ασθενείς με μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη που είχαν λάβει πρόσφατα θεραπεία με αντιανδρογόνα (ADT) και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης μεταστατικής νόσου. Στην κλινική μελέτη, 1.509 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 2:1 για να λάβουν 600 mg δαρολουταμίδης από το στόμα δύο φορές την ημέρα ή εικονικό φάρμακο μαζί με αντιανδρογόνα. Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν και ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα αποτελέσματα της μελέτης ARAMIS, έδειξαν μια πολύ σημαντική βελτίωση στο αρχικό τελικό σημείο αποτελεσματικότητας της επιβίωσης χωρίς μεταστάσεις (MFS), με διάμεσο 40,4 μήνες για τη δαρολουταμίδη συν αντιανδρογόνα σε σύγκριση με 18,4 μήνες για το εικονικό φάρμακο συν αντιανδρογόνα (p<0,001). Η δαρολουταμίδη βελτίωσε επίσης σημαντικά τη συνολική επιβίωση (OS), καταδεικνύοντας 31% μείωση του κινδύνου θανάτου (HR = 0,69, 95% CI 0,53 – 0,88, p = 0,003) σε συνδυασμό με ADT σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και ADT. Η δαρολουταμίδη καθυστερεί την εμφάνιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την τοξικότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία ανδρών με αυτό τον τύπο καρκίνου.

Η δαρολουταμίδη είναι ένας από του στόματος αναστολέας του υποδοχέα των ανδρογόνων με μια ξεχωριστή χημική δομή που συνδέεται με τον υποδοχέα με υψηλή συγγένεια και εμφανίζει έντονη ανταγωνιστική δραστηριότητα, αναστέλλοντας έτσι την λειτουργία και την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Η ένωση ερευνάται επίσης σε μια μελέτη Φάσης III σε καρκίνο του προστάτη που είναι ευαίσθητος σε μεταστατικές ορμόνες (ARASENS).

Η δαρολουταμίδη εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη θεραπεία ανδρών με μη μεταστατικό, ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης μεταστατικής νόσου. Έλαβε επίσης κανονιστική έγκριση σε πολλές άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βραζιλίας, του Καναδά καθώς και της Ιαπωνίας, ενώ ξεκινά ή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης και σε άλλες περιοχές.Απόρρητο Απόρρητο