Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από τους άνδρες. Πόσο, όμως, ισχύει αυτό στην πραγματικότητα;

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Emotion εξέτασε το ζήτημα της συναισθηματικής νοημοσύνης μεταξύ των δύο φύλων, στο πλαίσιο της αναγνώρισης των συναισθημάτων. Αρχικά, η ερευνητική ομάδα ζήτησε από τους άνδρες και τις γυναίκες να αξιολογήσουν μια σειρά φωτογραφιών, η κάθε μία από τις οποίες περιείχε ένα άτομο που εκφράζει ένα από τα πέντε βασικά συναισθήματα (θυμός, αηδία, φόβος, ευτυχία ή θλίψη). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν το συναίσθημα που μεταδίδει κάθε φωτογραφία.

Αυτό που όλοι σχολίασαν σε πρώτο επίπεδο είναι ότι κάποια συναισθήματα αναγνωρίζονται πιο εύκολα από άλλα. Παρακάτω ακολουθεί μια κατάταξη σχετικά με την ακρίβεια με την οποία οι συμμετέχοντες ταυτοποίησαν τα πέντε συναισθήματα στα οποία δοκιμάστηκαν:

  1. Ευτυχία (περισσότερη ακρίβεια)
  2. Φόβος
  3. Θυμός
  4. Θλίψη
  5. Αηδία (λιγότερη ακρίβεια)

Όσον αφορά στις διαφορές του κάθε φύλου, οι ερευνητές βρήκαν ότι δεν υπήρχε, για παράδειγμα, κανένα σαφές πλεονέκτημα στην ακρίβεια από την πλευρά των γυναικών, όπως υπέθεταν κάποιοι. Εντούτοις, υπήρξαν μερικές ενδιαφέρουσες ενδείξεις:

  • Οι γυναίκες ήταν σημαντικά καλύτερες στην αναγνώριση της αηδίας και της θλίψης.
  • Οι άνδρες ήταν σημαντικά καλύτεροι στην αναγνώριση της ευτυχίας.

Την έρευνα αυτή ακολούθησαν δύο ακόμα μελέτες, οι οποίες επανέλαβαν τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ελαφρώς διαφορετικές μεθοδολογίες. Όπως αποδεικνύεται, λοιπόν, ενώ η συμβατική σκέψη εκτιμά ότι υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές στην αναγνώριση των συναισθημάτων ανάμεσα στα δύο φύλα, η έρευνα αυτή υποδηλώνει ότι ίσως είναι καιρός να αναθεωρήσουμε τις προκαταλήψεις μας.

Οι συγγραφείς γράφουν σχετικά: «Για ποιο λόγο τα ευρήματά μας αποκλίνουν από αυτό που θεωρείται ως η συμβατική σκέψη, ότι δηλαδή τα δύο φύλα αναγνωρίζουν εντελώς διαφορετικά τα διάφορα συναισθήματα; Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η πλειοψηφία των σχετικών δημοσιεύσεων στον τομέα αυτό μεροληπτεί υπέρ αυτής της πεποίθησης. Αυτό, μάλιστα, υποστηρίζει και πρόσφατη μετα-ανάλυση (Thompson & Voyer, 2014) σχετικά με τις διαφορές των φύλων στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, η οποία παρείχε ενδείξεις για πολλά σημαντικά ευρήματα της γενικότερης βιβλιογραφίας. Για να κινηθεί, λοιπόν, ο τομέας αυτός προς μια κατάσταση συναίνεσης, υπάρχει πλέον μεγάλη ανάγκη για ισχυρές επιβεβαιωτικές μελέτες με ήδη καταχωρημένα πειραματικά πρωτόκολλα».

Πάντως, ακόμα κι αν η προηγούμενη βιβλιογραφία έχει υπερκεράσει τις διαφορές μεταξύ των φύλων,  η τρέχουσα έρευνα εξακολουθεί να βρίσκει σημαντικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων. Οι διαφορές αυτές, υποθέτουν οι επιστήμονες, θα μπορούσαν να εξηγηθούν καλύτερα μέσα από το πρίσμα της εξελικτικής θεωρίας. Επειδή οι γυναίκες είναι εκείνες που κυοφορούν, ενδέχεται να έχουν αυξημένη ευαισθησία σε πιθανές μολυσματικές ουσίες στο περιβάλλον τους και, ως εκ τούτου, είναι πιθανότερο να εντοπίζουν πιο εύκολα σήματα αηδίας ή αποστροφής. Αντίστροφα, οι άντρες μπορεί να δείχνουν λιγότερη ευαισθησία στην αηδία ως ένα τρόπο να υπερτονίζουν τη δύναμη, την αντοχή και τον ανδρισμό τους.