Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Anaesthesia αποκαλύπτει τον πολύ υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο ή που αναπτύσσουν οξεία νεφρική βλάβη, ως αποτέλεσμα της COVID-19.

Στη νέα αυτή μελέτη, ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Sanooj Soni από το Κολέγιο Imperial του Λονδίνου εξέτασε τον συσχετισμό ανάμεσα στη χρόνια νεφρική νόσο και την οξεία νεφρική βλάβη και τα κλινικά αποτελέσματα 372 ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύθηκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μεταξύ 10 Μαρτίου και 23 Ιουλίου. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 60 έτη, το 70% αυτών ήταν άνδρες.

Συνολικά 216 ασθενείς (58%) είχαν κάποιας μορφής νεφρική βλάβη (το 45% ανέπτυξε οξεία νεφρική βλάβη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στη ΜΕΘ και το 13% είχε προϋπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσο), ενώ το 42% δεν έπασχε από καμία από τις δύο ασθένειες. Οι ασθενείς που ανέπτυξαν οξεία νεφρική βλάβη δεν είχαν ιστορικό σοβαρής νεφρικής νόσου πριν την εισαγωγή τους στην ΜΕΘ, υποδεικνύοντας ότι η πάθηση σχετιζόταν άμεσα με τη λοίμωξη COVID-19.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ασθενείς χωρίς νεφρική βλάβη ή νόσο είχαν ποσοστό θνησιμότητας 21% (32/156 ασθενείς), εκείνοι με ξαφνική οξεία νεφρική βλάβη που προκλήθηκε από την COVID-19 είχαν ποσοστό θνησιμότητας 48% (81/168), ενώ εκείνοι με προϋπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσο είχαν ποσοστό θνησιμότητας 50% (11/22). Στους ασθενείς στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, όπου η τακτική αιμοκάθαρση ήταν απαραίτητη, η θνησιμότητα έφτανε το 47% (9/19), με το υψηλότερο ποσοστό να αφορά στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση (θνησιμότητα 86%, δηλαδή οι 6/7 πέθαιναν), γεγονός που τονίζει ότι οι ασθενείς αυτοί αποτελούν μια άκρως ευάλωτη ομάδα.

Οι ερευνητές εξέτασαν, επίσης, τα ποσοστά χρήσης θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης ως αποτέλεσμα της COVID-19 στους ασθενείς σε με νεφρική βλάβη. Όπως φάνηκε, από τους 216 ασθενείς με οποιαδήποτε μορφή νεφρικής δυσλειτουργίας, οι 121 (56%) χρειάζονταν θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης, ενώ από τους 48 επιβιώσαντες που υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση για πρώτη φορά κατά την παραμονή τους στη ΜΕΘ, οι εννέα (19%) συνέχισαν τις αιμοκαθάρσεις και μετά την έξοδο από την ΜΕΘ, γεγονός που υποδεικνύει πως η COVID-19 ενδέχεται να οδηγήσει σε χρόνια προβλήματα στα νεφρά.

Οι ειδικοί αναφέρουν πως εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν πως η θνησιμότητα σε ασθενείς στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας που έκαναν αιμοκάθαρση, οι οποίοι συνήθως έχουν χειρότερα αποτελέσματα υγείας σε διάφορες παθήσεις, ήταν παρόμοια με αυτή ασθενών με λιγότερο σοβαρή νεφρική νόσο και οξεία νεφρική βλάβη λόγω COVID-19. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να υποδηλώνει ότι αυτοί οι ασθενείς ωφελούνται εξίσου από την εισαγωγή σε ΜΕΘ και ότι οι προϋποθέσεις εισαγωγής θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση της COVID-19. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με COVID-19 που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση φαίνεται πως έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιβίωσης με τους ασθενείς με λιγότερο σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή οξεία νεφρική βλάβη και μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμοι για εισαγωγή σε ΜΕΘ.

Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στη μετάφραση αυτών των αποτελεσμάτων λόγω των προκαταλήψεων στην επιλογή, αφού στη μελέτη περιλήφθηκαν μόνο ασθενείς σε ΜΕΘ στην κορύφωση του τελευταίου σταδίου ασθενείας και όχι άλλοι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελευταίου σταδίου που μπορεί να νοσούσαν πολύ σοβαρά για να επιλεχθούν για εισαγωγή σε ΜΕΘ. Αυτό μπορεί να συνέβαλε στα παρόμοια ποσοστά θνησιμότητα σε ασθενείς νεφρική ανεπάρκεια τελευταίου σταδίου συγκριτικά με εκείνους με λιγότερο σοβαρή μορφή χρόνιας νεφρικής νόσου και οξείας νεφρικής βλάβης.

Καταληκτικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι λόγοι αυτής της αυξημένης θνησιμότητας σε ασθενείς προβλήματα στα νεφρά δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Τα μέχρι τώρα δεδομένα, πάντως, δείχνουν ότι η νεφρική νόσος και ανεπάρκεια σε σοβαρά ασθενείς από COVID-19 είναι συχνές και σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα στάδια της οξείας και της χρόνιας νεφρικής βλάβης, όσον αφορά στο πώς επηρεάζουν τη θνησιμότητα σε ασθενείς με COVID-19 και σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Από την άποψη αυτή, χρειάζεται προσοχή στους ασθενείς με COVID-19 και οποιαδήποτε μορφή νεφρικής νόσου ή βλάβης και είναι απαραίτητες οι προσπάθειες για την αποτροπή της εξέλιξης των καταστάσεων με στόχο τη μείωση της θνησιμότητας των ασθενών».

Διαβάστε επίσης

Χρόνια νεφρική νόσος: Νέα δεδομένα στη θεραπεία

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Αφανής πρωταγωνιστής στα τεστ COVID-19 και στον έλεγχο του αίματος

Κορωνοϊός: Επιβιώνει έως και 28 μέρες στις επιφάνειες – Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό;