Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Rutgers διαπίστωσε τον αυξημένο κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά που λαμβάνουν από του στόματος στεροειδή φάρμακα να εκδηλώσουν σημαντικές παθήσεις όπως υπέρταση, διαβήτη και θρόμβωση στο αίμα.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Epidemiology επικεντρώθηκε σε παιδιά που ακολουθούν αγωγή με στεροειδή φάρμακα για την αντιμετώπιση του άσθματος και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Στοιχεία περισσοτέρων των 933.000 παιδιών από τις ΗΠΑ ηλικίας 1 έως 18 ετών με ή χωρίς αυτοάνοσα νοσήματα, όπως φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα ή ψωρίαση. Όσον αφορά τα παιδιά χωρίς κάποιο αυτοάνοσο, περίπου δύο στα τρία παιδιά που λάμβαναν αγωγή με στεροειδή είχαν άσθμα.

«Τα ποσοστά διαβήτη, υπέρτασης και θρόμβωσης στο αίμα εξαιτίας της λήψης στεροειδών φαρμάκων δια του στόματος έχουν μελετηθεί σε επίπεδο ενήλικου πληθυσμού. Ωστόσο, τα ευρήματα δεν βρίσκουν εφαρμογή στα παιδιά για πολλούς λόγους, όπως τα διαφορετικά στεροειδή από αυτά που λαμβάνουν οι ενήλικες και, κυρίως, ο χαμηλότερος τυπικά κίνδυνος που διατρέχουν για εμφάνιση των ίδιων καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων. Η πρόσφατη μελέτη επέτρεψε την ποσοτικοποίηση του κινδύνου για τα παιδιά», ανέφερε ο συγγραφέας της μελέτης Daniel Horton, επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή Robert Wood Johnson του Rutgers.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που λάμβαναν υψηλές δόσεις στεροειδών εμφάνισαν τις παραπάνω επιπλοκές σε πολύ υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τους συνομηλίκους που ακολουθούσαν αγωγή με μικρότερη δοσολογία ή που δεν είχαν λάβει προηγουμένως στεροειδή. Ως προς τις επιπλοκές που μελετήθηκαν, η υπέρταση έδειξε τη μεγαλύτερη σχέση με τα δια στόματος στεροειδή. Συνολικά, οι επιπλοκές ήταν συχνότερες στα παιδιά με αυτοάνοσα νοσήματα, ανεξάρτητα από το την επίδραση των στεροειδών.

«Ενώ τα παιδιά που λάμβαναν υψηλές δόσεις στεροειδών είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη, υπέρτασης ή θρόμβωσης σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν λάμβαναν τέτοια αγωγή, ο απόλυτος κίνδυνος αυτών των επιπλοκών ήταν ακόμη περιορισμένος. Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών που έλαβαν στεροειδή για σύντομες μόνο περιόδους για περιπτώσεις όπως το άσθμα, επί παραδείγματι, δεν θα εμφανίσουν αυτές τις επιπλοκές», δήλωσε ο Δρ Horton.

Διαβάστε επίσης:

Πόσο επικίνδυνο είναι το «καθαρό» σπίτι για το άσθμα του παιδιού

Υπέρταση: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο για τα παιδιά

Υπέρταση εκδηλώνουν και τα παιδιά