Μια παράπλευρη και απροσδόκητη επίπτωση του τσιγάρου στην υγεία των καπνιστριών ανέδειξε πρόσφατη έρευνα. Το εύρημα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σημαντικό, δεδομένου πως ο καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους γυναικών ανάμεσα στους άλλους τύπους καρκίνου.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ Open έδειξε πως οι ενεργές καπνίστριες αμελούν τον τυπικό έλεγχο για καρκίνο και όταν εν τέλει διαγιγνώσκονται, ο καρκίνος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, το ερευνητικό ενδιαφέρον κίνησαν δύο στατιστικά στοιχεία: αφενός, τα μικρότερα ποσοστά διακοπής καπνίσματος στις γυναίκες παγκοσμίως και αφετέρου η μικρότερη μέριμνά τους για διαγνωστικές εξετάσεις για καρκίνο.

Βασισμένοι σε απαντήσεις 89.058 γυναικών που είχαν περάσει την εμμηνόπαυση και συμμετείχαν στη μελέτη Women’s Health Initiative Observational Cohort (WHI-OS), οι ερευνητές κατέληξαν σε ενδιαφέροντα ευρήματα:

  • Περισσότερες από τις μισές γυναίκες (53%) δεν είχαν καπνίσει ποτέ, 41% ήταν πρώην καπνίστριες και το 6% ενεργές, αν και σχεδόν οι μισές (49,5%) είχαν σταματήσει το κάπνισμα κατά την τελευταία συλλογή δεδομένων.
  • Οι πρώην καπνίστριες πραγματοποιούσαν τακτικούς ελέγχους για καρκίνο με μεγαλύτερη συχνότητα.
  • Σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν είχαν καπνίσει ποτέ, οι ενεργές καπνίστριες είχαν λιγότερες πιθανότητες κατά 45% να ελεγχθούν για καρκίνο του μαστού, 47% λιγότερες για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 29% λιγότερες για καρκίνο του εντέρου.
  • Τόσο στις πρώην όσο και στις ενεργές καπνίστριες, ο μεγαλύτερος αριθμός τσιγάρων ημερησίως που κάπνιζαν ήταν αντιστρόφως ανάλογος με τις πιθανότητες να πραγματοποιήσουν διαγνωστικούς ελέγχους.
  • Τέλος, ο μη τακτικός έλεγχος συσχετίστηκε συνδέθηκε με πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, με τις ενεργές καπνίστριες να έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού σε τελικό στάδιο και περισσότερο από διπλάσιες πιθανότητες για καρκίνο του εντέρου τελικού σταδίου.

Το ιστορικό υγείας τους και ελέγχων για καρκίνο παρακολουθήθηκε για περίπου 9 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν 7.054 διαγνώσεις καρκίνου του μαστού, 1.600 καρκίνου του εντέρου και 61 καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Οι ερευνητές, σχολιάζοντας τα ευρήματα, σημείωσαν πως η ανησυχία για την υγεία είναι η συνηθέστερη αιτία που οι πρώην καπνιστές δείχνουν τόση σχολαστικότητα στους προληπτικούς ελέγχους για καρκίνο. «Αντιθέτως, οι ενεργοί καπνιστές είναι υπερβολικά αισιόδοξοι για την υγεία τους και υποτιμούν συνεχώς το μέγεθος του κινδύνου».

Ωστόσο, πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδεις σχέσεις. Το δείγμα περιελάμβανε μόνο μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και η μελέτη περιορίστηκε στις προσωπικές απαντήσεις των γυναικών.

Το παραπάνω βέβαια δεν αναιρεί, κατά τους ερευνητές, την ανάγκη οι γιατροί να υπογραμμίζουν σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου τη σημασία όχι μόνο της διακοπής του καπνίσματος, αλλά και της χρήσης διαγνωστικών υπηρεσιών για καρκίνο.