Η έρευνα του Ινστιτούτου Ανοσολογίας La Jolla, η οποία δημοσιεύεται στο Science, θα μπορούσε κατά τους υπογράφοντες ενδεχομένως να εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν ηπιότερα συμπτώματα της COVID-19 ενώ άλλοι παρουσιάζουν βαριά μορφή της νόσου, εντούτοις υπογραμμίζουν πως πρόκειται περί υπόθεσης και απαιτείται πολύ μεγαλύτερος όγκος δεδομένων για την εξαγωγή των όποιων ασφαλών συμπερασμάτων.

Η νέα μελέτη απέδειξε ότι σε κάποιους ανθρώπους τα Τ-λεμφοκύτταρα που «θυμούνται» προηγούμενες λοιμώξεις με κορωνοϊούς του κοινού κρυολογήματος μπορούν να αναγνωρίσουν τον SARS-CoV-2 μέχρι και τις ακριβείς μοριακές δομές του, επισημαίνει η επίκουρη καθηγήτρια και ερευνήτρια Daniela Weiskopf, η οποία ηγήθηκε της έρευνας από κοινού με τον καθηγητή Βιολογικών Επιστημών Alessandro Sette.

Η ανοσοαντιδραστικότητα μπορεί να μεταφράζεται σε διαφορετικούς βαθμούς προστασίας, εξηγεί με τη σειρά του ο Alessandro Sette, επισημαίνοντας πως μία ισχυρή ή καλύτερη απόκριση των Τ-λεμφοκυττάρων μπορεί να δώσει στον οργανισμό τη δυνατότητα να αντιδράσει πιο γρήγορα και πιο δυναμικά έναντι της προσβολής.

Η νέα μελέτη ακολουθεί προγενέστερη έρευνα του Ινστιτούτου Ανοσολογίας La Jolla που κατέδειξε ότι ποσοστό 40-60% ατόμων που δεν εκτέθηκαν ποτέ στον SARS-CoV-2 διέθετε Τ-λεμφοκύτταρα που αντιδρούσαν έναντι του ιού.

Το ανοσοποιητικό τους σύστημα αναγνώριζε κομμάτια της δομής ενός ιού που δεν είχε «συναντήσει» ποτέ ξανά. Το φαινόμενο αυτό καταγράφηκε σε παγκόσμια κλίμακα με αναφορές για σχετικές περιπτώσεις από την Ολλανδία και τη Γερμανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σιγκαπούρη.

Οι επιστήμονες έθεσαν το ερώτημα εάν αυτά τα Τ-λεμφοκύτταρα προέρχονταν από άτομα που είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε λιγότερο επικίνδυνους κορωνοϊούς του κοινού κρυολογήματος. Και εάν όντως ισχύει, τότε η έκθεση στους κορωνοϊούς αυτούς οπλίζει τη «μνήμη» του ανοσοποιητικού συστήματος κατά του SARS-CoV-2;

Για τη νέα μελέτη βασίστηκαν σε δείγματα που είχαν συλλεχθεί από άτομα που δεν είχαν εκτεθεί στον SARS-CoV-2, και καθόρισαν τις ακριβείς περιοχές του ιού που προκαλούν τη διασταυρούμενη αντίδραστικότητα των Τ-λεμφοκυττάρων (σ.σ. τη δυνατότητα των κυττάρων να «θυμούνται» τις λοιμώξεις του παρελθόντος).

Η ακόλουθη ανάλυση κατέδειξε ότι άτομα που δεν έχουν εκτεθεί στην COVID-19 μπορούν να παράγουν μία σειρά μνημονικών Τ-λεμφοκύτταρων που αντιδρούν εξίσου κατά του SARS-CoV-2 και τεσσάρων τύπων κορωνοϊών του κοινού κρυολογήματος.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η καταπολέμηση ενός κορωνοϊού του κοινού κρυολογήματος μπορεί να «εκπαιδεύσει» τα Τ-λεμφοκύτταρα να αναγνωρίσουν ορισμένα κομμάτια του SARS-CoV-2 και στηρίζει την υπόθεση ότι οι ιοί του κοινού κρυολογήματος μπορούν πράγματι να ενεργοποιήσουν τη μνήμη των Τ-λεμφοκυττάρων ενάντια στην COVID-19.