Πυρετός, δύσπνοια, παραγωγικός βήχας, ανοσμία… Η επιστημονική κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά συμπτωμάτων που συνδέονται με τον νέο κορωνοϊό και τη νόσο Covid-19 που προκαλεί. Υπάρχει ωστόσο ένα σύμπτωμα που εμφανίζει ένας στους δύο ασθενείς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας από ομάδα του Πανεπιστημίου του Τολέδο, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο Gastroenterology, οι μισοί σχεδόν ασθενείς με CoVid-19 βιώνουν αλλαγές στην αίσθηση της γεύσης τους. Το εύρημα κρίνεται σημαντικό καθώς, κατά τον επικεφαλής της έρευνας Δρ. Muhammad Aziz, πέραν των ύποπτων για CΟVID-19 ασθενών θα μπορούσε να υποδείξει ασυμπτωματικούς φορείς του ιού μέσα στον γενικό πληθυσμό.

Η επιστημονική ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα πέντε ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος Μαρτίου. Από τους 817 ασθενείς που μελετήθηκαν, το 49,8% είχε εμφανίσει αλλαγές στην αίσθηση της γεύσης τους. Με την υπόθεση πως ορισμένες από τις μελέτες βασίστηκαν σε ανασκοπήσεις διαγραμμάτων ασθενών που πιθανώς να μην είχαν καταγράψει όλα τα συμπτώματα, ο επιπολασμός για τους ερευνητές θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερος.

Στο παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί παλαιότερα ερευνητικό πόρισμα, κατά το οποίο ένα σημαντικό ποσοστό φορέων του κορωνοϊού αγνοούσαν πως έχουν μολυνθεί όντας ασυμπτωματικοί.

Η αλλοιωμένη αίσθηση γεύσης φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα, αν και απαιτείται περαιτέρω μελέτη προς επίρρωση της υπόθεσης, κατά τους ερευνητές.

Τέλος, ο επικεφαλής της μελέτης σημείωσε πως οι διαταραχές στη γεύση συνδέονται με πλήθος ιογενών ασθενειών. Στην έρευνά τους δεν επιχειρήθηκε η εύρεση της σύνδεσης τους COVID-19 με την αλλαγή στη γεύση. Μολοντούτο, μια ισχυρή υπόθεση θέλει τον νέο κορωνοϊό να συνδέεται με τον υποδοχέα ACE-2, ο οποίος εκφράζεται σε επιθηλιακά κύτταρα στη γλώσσα και το στόμα.